İNANMAK VE MUTLU YAŞAMAK

Dr Seyfi ŞAHİN

Allah (cc) iradesi olan Sonsuz bir enerjidir.

Veya biz ona Kadiri mutlak diyoruz.  Yani İrade-i külliye…

Alemlerin Rabbi  insanı yarattı. Kainatı da onun emrine verdi.

Tabii ki manyetik gücü ve iradesi olan, ama dalga boyu bize yasaklanan,

Cinleri, Şeytanları, melekleri ve ruhları da yarattı.

Kendisini de ve görmek imkanını da vermedi.

Ama o bize akıl verip, kendisini idrak etmemizi sağladı.

Biz biliyoruz ki, o Kainatı ve bizi bir düzen, ahenk ve kanunlar çerçevesinde yaşatıyor.

Ne kadar şükretsek azdır. Elhemdülillahirabbilalemin.

                ***

Bize İrade-i cüziye verdi. Bununla doğruyu ve eğriyi ayırt etme kabiliyeti de bahşetti.

Onun için bize gösterilen  hak ve batılı ayırt etmede serbest bıraktı.

Tabii ki bizim beynimize yerleştirilen Nefisin, aşırı isteklerini,

Şuur, dimağ, ruh  ve aklımızla da kontrol mekanizmasını , öğretti.

Önce Kuranı Kerim hükümlerini,

Sonra Sevgili Peygamberimizi(sav), rehber ve kurtarıcı olarak gönderdi.

Çünkü bize, acıdı, merhamet etti.

Ve şöyle dedi;

Eğer alemlere rahmet olarak gönderdiğim elçiye uyarsanız.

Dünyada ve ahrette mutlu olursunuz. Dedi.

                ***

İşte her şeyin özü budur.

Yemek içmekmiş, meslek sahibi olmakmış, üremek için evlenmekmiş,

Makam, mevki sahibi olmakmış hepsi ayrıntıdır.

Dünya malı biriktirerek, eğer Allah’ın koyduğu kanunlara göre bu işlemler yapılırsa,

Elbette en doğru olur. İşte mutluluk budur.

Dünya malının da, evlad-ü iyalin de, eşin ve sevdiklerin de senin mutluluğunun bir parçasıdır.

Ebedi hayata hazırlık da budur ki,

Artık cenneti de Allah’ın cemalini de görmek kolaydır.

Zaten bize gösterilen hedef de o değil midir?

                ***

Allah’ın, biz  kullarının yaşama tarzını  düzenleyen,

Siyasi, ekonomik, sosyal, psikolojik ,askeri,  ailevi, kanunları da göndermiştir.

Madem ki, bize iki dünya saadeti vaat ediyor.

O halde o kanunlara sıkı sıkıya uymak zorundayız.

Yoksa gerisi felaket…

Nefsimizin aşırı istekleri haramlara yönelen talepleri,

Şeytanın vesveseleri ve nefsimiz üzerindeki otoritesi,

İnanmayan kafirin güç gösterisine kanıp, onun haramları meşrulaştırması,

Bunun zenginliği ile bizi aldatması, kaypak münafıkların bize şirin görünüp,

Arkadan her türlü dalaverleri çevirmesi, bizi daima yoldan çıkarır.

                ***

İşte iki dünya saadeti için önümüzdeki;

Kuran, Sünnet, İcma ve kıyas dörtlüsüne tabii olmak, kurtuluş yoludur.

Yoksa kafirin, gözümüzü boyayıp, İçki, kumar, zina, faiz, yalan ve dolanla, koyduğu sistem,

Bizi hem dünyada rezil edecek ve hem de ebedi hayatın önünü kesip,

Cehenneme odun edecektir.

Şimdi o mutsuz hayatın içinde değil miyiz?

Kurtulmaya çalışalım inşallah…

________________________________________-

19.04.2024, Kayseri.