IPARD II 13. Çağrı İlanı kapsamında TKDK Koordinatörlüğü işbirliği ile Uygulanacak Destekleme Faaliyetlerine ilişkin Üretici ve yatırımcılara yönelik Nevşehir'de tanıtım ve bilgilendirme toplantıları başladı.

Bu kapsamda Kozaklı ilçesinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantılar 6 Eylül 2023'e kadar Nevşehir'in tüm ilçelerinde düzenlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu 16 Ağustos 2023 tarihinde On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış
bulunmaktadır.
13. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik
Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili
Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirlerinden yalnızca makine-ekipman, hizmet
ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.
Toplam destek bütçesi 20.000.000 Avro olup, 13. Başvuru Çağrı İlanı ile desteklenecek
sektörler şu şekildedir:
 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Uygulanacak destek oranı; uygun harcama tutarının % 50-80’i arasındadır.
Çağrı ilanına ilişkin detaylar kurumsal web sayfamız www.tkdk.gov.tr üzerinden
yayımlanmaktadır.
IPARD II Programı 13. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 29 Ağustos 2023 tarihinde
Kozaklı’da ve 31 Ağustos 2023 tarihinde Gülşehir’de düzenlenen toplantılar ile TKDK
Nevşehir İl Koordinatörlüğümüzce bilgilendirme faaliyetlerine başlanmıştır.
13. Başvuru Çağrı İlanı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları 6 Eylül 2023 tarihine kadar
Merkez ve tüm ilçelerimizde gerçekleştirilecek olup, buna yönelik duyurular
nevsehir.tkdk.gov.tr internet adresinden ve TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü sosyal medya
hesapları üzerinden yapılmaya devam edecektir.
Yatırım planlayan potansiyel başvuru sahipleri ve tüm ilgililere duyurulur.