İSRAİL VE HAMAS

               Dr Seyfi ŞAHİN

Hamas, Filistin’in  Gazze bölümünde en çok oy oranı ile seçimi kazandı.

Bunu Batıcı, Yahudi sever ve seküler, El Fetih kabul etmedi.

Filistinliler arasında savaş çıktı.

Halbuki Hamas, islam hukukunu kabul eden, milliyetçi filistin halkından yana,

 İsrail’i ve  Batılı emperyalistleri dışlayan bir parti idi.

İsrail bunu asla kabul etmedi. Hamas’ı terörist ilan etti.

Hamas da Gazze’yi El Fetih’in kontrolünden çıkardı. Ayrı devlet kurdu.

Kendi bütçesini ve güvenlik için de ordusunu kurup, silahlandırdı.

İsrail ve Mısır,  Gazze’yi ablukaya aldı. Onlara yaşama hakkı tanımadılar.

7 ekimde de,  bu zulmü kırmak için Hamas’ın kurduğu Kassam tugayları İsrail’e saldırdı.

Çok büyük bir katliam yapmadı.

Sadece İsrailli bazı subayları ve sivilleri esir aldı.

                ***

İsrail’i biliyorsunuz. Filistin’de devlet kurmak için İttihat ve Terakkiyi kurdu.

Yani Selanikli Yahudiler, başta Emanuel Karasso  olmak üzere ittihatçıları Mason edip,

Önce Sultan Hamit’i, sonra da Osmanlı devletini yıktılar.

Karasso, 2.ci meşrutiyette İttihat cephesinden mebus olup,

Sultan 2. Abdülhamiti indirmek için giden heyette idi.

1948 de Filistin’de İsrail devletini kurdular.

Yahudiler, tahrif edilmiş Tevrat’ın yerine  Kabala kitabına inanan bir topluluktur.

Kabala şöyle diyor: yaratan Yahuda sadece Yahudilerin Tanrısıdır.

Dünyayı onlar için yaratmıştır.

Diğer milletlerin, canı, malı, ırzı, namusu, eti, kemiği onlara helal’dir.

Sanki bir hayvan gibidir. Onları istedikleri gibi kullanırlar.

Bu hukuka inandıkları için, Babil kralı Nekabudnazar,

Geldi bunları yurtlarından çıkarıp dünyanın her yerine dağıttı.

Onlara göre Filistin’deki diğer halkların öldürülmesi,

Kadınların karınlarındaki çocukların da öldürülmesi gerekir.

Bunu Netanyahu açıkça söylemiştir.

                ***

Nil’den Fırat’a kadar, Çukurova dahil onlara göre vaat edilmiş topraklardır.

Buna” Arzı Mevut” derler.

Buna Suriye, Irak, Lübnan, Kuzey Arabistan ve Türkiye’nin beşte biri dahildir.

Dünyanın her yerinde Yahudiler ticaret yaptığı ve faizi aldığı için zengin oldular.

Bilhassa Hannover’den gelen İngiliz kralları,

Yine aynı yerden gelen Yahudi Röçild denen bankerle işbirliği ile 19. Asırda dünyayı soydular.

Zengin oldular. Amerika’daki nimetleri de Yahudiler yağmalayıp, dünya nimetine kondular.

Bu gün Yahudiler, dünya mal varlığının yarısına sahiptir.

Amerika ve Avrupa halkının bütün servetleri, kültürleri ve devletleri Yahudilerin emrindedir.

İsrail’in bugün fütursuzca Gazze halkına saldırması,

Katliam ve soykırım yapmasına seyirci kalması bu güçtendir.

                ***

İslam ülkelerinin, Arap ülkelerinin de İsrail’e tavır koyamaması,

İdarecilerinin Mason, CİA ve diğer gizli emperyalist kuruluşlara kayıtlı oldukları içindir.

Asla onlara muhalefet edemezler.

Türkiye’deki, emperyalist Batının sevicileri,

Seküler kesim, yani CHP ve DEM asla İsrail’e karşı gelmezler.

Çünkü onlar hem teşkilat ve hem de gönülden Batının adamlarıdır.

Şimdi neden İsrail’in cesaretle soykırım yaptığını anladınız herhalde?

30.04.2024, Kayseri.