Bu fotoğraf 1987 yılında Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköyü Hava Limanına ilk indirilen uçağın sevincini göstermektedir.

Tuzköyü Havalimanı Yatırımı için, dönemin ANAP Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu öncülüğünde, Abuuşağı Belediye Eski Başkanı Fikret Altunok (Foter Şapkalı olan), Tuzköyü Belediye Eski Başkanı rahmetli Turan Balak ( Sağdaki Gözlüklü olan), ANAP Gülşehir İlçe Eski Başkanı Yaşar Yıldız (En öndeki) şimdiki havalimanının toprak zeminini kepçe ve greyderle düzelttirip tek motorlu bir uçağın inmesini sağlamış ve bu fotoğrafı dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal'a götürerek buraya bir havalimanı yapılması için yatırım kararı aldırmışlardır.

Daha sonrasında da Nevşehir Milletvekili A. Esat Kıratlıoğlu ile birlikte dnemim siyasileri ve M.Arif Parmaksız bir şehrin büyük hayalinin gerçekleştirilmesinde büyük emekleri geçen isimler oldu.

Memleketimize böyle belediye başkanları ve siyasi parti il, ilçe başkanları seçilmesi dileğiyle, bir nostalji ile birlikte hatıralarımızı canlandırmak istedik. 

Emeği geçen başta herkese sonsuz teşekkürler, Allah razı olsun.

İşte tam 37 yıl öncesine ait bu fotoğrafta şimdiki adıyla Kapadokya havalimanına inen ilk uçak ve yaşanılan büyük sevinç görüntüsü...

Kapadokya Havalimanı Havalimanı Tarihçesi

Dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen ve ülkemizin en önemli tarihi ve turizm merkezlerinden biri olan KAPADOKYA YÖRESİ’ nin yüksek turizm potansiyeline cevap vermek üzere 15 Kasım 1998 tarihinde Nevşehir – Tuzköy Hava Meydanı ismiyle hizmete giren Havalimanımız adı 17 Aralık 1998 gün ve 235556 sayılı resmi gazetede yayımlandığı üzere Nevşehir – Kapadokya Havalimanı olarak değiştirilmiş ve uluslar arası sınır kapısı, ilan edilmişti.

Ancak; 31 Mayıs 2015 tarihli ve 29372 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı üzere Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 26.03.2015 tarihli ve 21146 sayılı yazısı üzerine; Bakanlar Kurulunca 08.04.2015 tarihinde Nevşehir - Kapadokya Havalimanının ismi "Kapadokya Havalimanı" olarak değiştirilmiş olup, Havalimanımızın IATA: NAV, ICAO: LTAZ kodlarında değişiklik yapılmamıştır.

Şehir merkezine 30 km, ilçe merkezine 10 km. uzaklıktadır. Ulaşım, ücretli yolcu servisi, taksi ve Rent A Car (araba Kiralama) ile sağlanmaktadır. Kapadokya Havalimanı  Nevşehir’in yanı sıra çevre illerinde sivil hava  ulaşımına açılan kapısı niteliğindedir.

Kapadokya Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen uluslar arası nitelikteki Havalimanından biridir. Halihazır konumda her türlü sivil – askeri trafiğe uluslar arası standartlarda  hizmet verecek alt yapı, üst yapı, tesisleri ile teknik donanım ve teçhizata sahip olup, uluslar arası sivil havacılık teşkilatı (ICAO) nın yaptığı sınıflandırma kriterlerine göre kategori I (CAT – I) niteliklerinde 24 saat esasına göre hizmet verilebilecek durumdadır.

1500 m2 iç hatlar terminali, 2000 m2 dış hatlar terminali, 3000x45 mt. boyutlarında beton kaplama pisti, 120x240 mt. ebadında 2 Adet (A-310) ve 3 Adet (B-737-800)   (büyük gövdeli) 5 uçak  kapasiteli apronu, 238x24 mt. boyutlarında Taxirout, İtfaiye Binası, Isı Merkezi, Güç Merkezi, Tamir – Bakım Atölyesi ve Emniyet Binası mevcut olup, toplam 2.495.500  m2 alan üzerine kurulmuştur. Bunun yanı sıra Meteoroloji Hizmeti veren  Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş ve  OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin Akaryakıt İkmal Tesisi ve 400 araç kapasiteli otoparkı bulunmaktadır.

Ayrıca teknik blok – kule ve garaj binası 2006/Mayıs döneminde hizmete girmiştir.

Havalimanımız DHMİ Genel Müdürlüğü`ne bağlı olarak Havalimanı Müdürü ve Havalimanı Müdür Yardımcısı tarafından yönetilmektedir.

Havalimanının dahili güvenliği Havalimanı Emniyet Koruma Şube Müdürlüğü ile DHMİ Koruma Güvenlik Teşkilatınca müştereken, Çevre güvenliği ise DHMİ Koruma Güvenlik teşkilatı ile  Hizmet Satın Alımı Kapsamında Özel Güvenlik Şirketi tarafından sağlanmaktadır.

Havalimanımız PAT sahalarında yapılan bakım onarım çalışmaları tamamlanmış olup, 31.10.2017 tarih ve yerel saat 12:00 itibariyle 11/29 pistimiz uçuş trafiğine açılmıştır.

Havalimanımıza Türk Hava Yolları A.O tarafından haftada 7 gün (günde 2 sefer) İstanbul Atatürk Havalimanına, Yine Türk Hava Yolları A.O tarafından haftada 3 gün (3.5.7.) günler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına, uçak seferleri düzenlenmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul Tutanağı 
20. Dönem 4. Yasama Yılı 
23. Birleşim 24 Kasım 1998 Salı
Şimdi, dövizle yüksek faizle dışarıdan Eximbank kredisi kullanılacak, bu aldığımız kredilerle bir şirkete ortak olacağız ve şirket, o ülkenin kanunlarına göre yönetilecek, Türk Hava Yolları hiçbir söz sahibi olmayacak.. Ben, buradan, Türk Hava Yollarıyla ilgilenen Sayın Genel Müdür, Müsteşar, ilgili Ulaştırma Bakanı ve Başbakanın dikkatini çekiyorum. Millî bir mesele olduğu kanaatindeyim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Candan.

3.-Nevşehir Milletvekili A. Esat Kıratlıoğlu'nun, Nevşehir Havaalanıyla ilgili sorunlara ve alınması gerekli önlemlere ilişin gündemdışı konuşması ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un cevabı

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, hava ulaşımı konusunda, Devlet Hava Meydanlarının durumu üzerinde, Sayın Esat Kıratlıoğlu'nun.

Buyurun Sayın Kıratlıoğlu. (DYP sıralarından alkışlar)

A. ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Sayın Başkan, öncelikle, bizim üzerimizde ana baba hakkı gibi hakkı olan tüm öğretmenlerimize, Öğretmenler Günü münasebetiyle, başta, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, Türkiyemizde, bugün, 32 tane havaalanı stol ve konvansiyonel olarak, bitmiş durumdadır; devam eden ve bitme durumunda bulunan askerî havaalanları itibariyle de 10 tanesi sivil havacılıkta kullanılmaktadır. Diğer devam eden işler ise, Nevşehir Tuzköy, Samsun Çarşamba ve GAP Şanlıurfa Havalimanlarıdır. Askerî ve sivil havaalanı olarak 6 tanesinin, stol havaalanı olarak da 13 tanesinin yapımı devam etmektedir. Etüdü devam eden stol havaalanları ise 13 tanedir ve 24 tane normal havaalanı etüdü de devam etmektedir.

Değerli arkadaşlarım, burada, geçen hafta pazar günü açılan Nevşehir Hava Meydanı hakkında sizlere kısa bir malumat arz etmek istiyorum: Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında Nevşehir Havaalanının yapılması derpiş olunmuştur; ancak, daha önce Türk Hava Kurumunun marifetiyle pırpır uçaklarının ineceği ve sertleştirilmiş zemin üzerine asfalt dökülmek suretiyle bir pist yapılmıştı; fakat, biz, Nevşehir'e mutlak surette büyük bir havalimanının yapılmasını hedef olarak almıştık. Bunun için de bütün gayretlerimizle bu işin içerisine girdik; ancak, daha önce bazı yerlerden Nevşehir Tuzköy'de havalimanı yapıldığı zaman peribacalarının bu gürülteden yıkılacağını ve doğanın tahrip olacağını ifade eden şikâyetler Devlet Planlama Teşkilatına intikal ettirilmişti. Bunun üzerine, biz, orada DLH'nın da iştiraki ile Nevşehir İl Özel İdaresi marifetiyle ilk stol havaalanının temelini 27.6.1994 tarihinde attık. Sonradan, peribacalarını yıkılma durumuna getirmeyeceğine dair ÇED raporu istendi Çevre Bakanlığından ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna; yani, TÜBİTAK'a müracaat etmek suretiyle buranın tetkikini istedik 10.7.1995 tarih, 4446 sayılı Kararla, eğer uçaklar Nevşehir-Avanos-Ürgüp üçgeni üzerinde uçmazsa peribacalarının yıkılmayacağını bildirdi ve dolayısıyla, İl Özel İdaresi marifetiyle temeli atılan bu havaalanının Ulaştırma Bakanlığına geçmesi sağlandı 25.4.1995 tarihinde.

Sonra, Yüksek Planlama Kurulunun 25.10.1995 tarih, 95/68 sayılı Kararıyla, İl Özel İdaresi marifetiyle yaptırılan bu havaalanının Devlet Hava Meydanlarına intikal etmesi sağlandı. Bundaki maksat şuydu: Devletin bütçesiyle yapıldığı takdirde çok uzun seneleri alacaktı; doğrudan doğruya Devlet Hava Meydanlarının bütçesiyle yapıldığı takdirde -Yüksek Planlama Kurulu kararıyla- kısa zaman içerisinde yapılması mevzubahisti; nitekim de öyle oldu ve bu durum, ileriye sarî olarak devam ettirildi.

Değerli arkadaşlarım, Devlet Hava Meydanları, neticede, 18.12.1995 tarihinde -yönetim kurulunun kararında bulunan ifadeleri okuyorum- anahtar teslimi olarak burayı ihale etti; anahtar teslimi, götürü ve sabit fiyatlarla ihale etti.

Değerli arkadaşlarım, neticede, biz, bu havalimanının -yani, yapılmasını arzu ediyoruz ya- stol havaalanının dışına çıkmak mecburiyetindeyiz. Onun için, pist uzunluğunu 2 600 metreden 3 bin metreye çıkarmak ve taksirutu 238x24'e çıkarmak ve apron uzunluğunu da 240x120'ye çıkarmak suretiyle bir karar alındı; Devlet Hava Meydanlarının, 5.2.1997 tarih ve 278 sayılı Kararı ile böylece, burası havalimanı durumuna girdi. Bu, doğrudan doğruya, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulu raporunda aynen vardır. Havalimanı durumuna girdi ve bu havalimanı durumuna girmesi dolayısıyla, artık, yeniden bazı ihtiyaçların meydana gelmesi mevzubahisti.

BAŞKAN - Sayın Kıratlıoğlu, ek 1 dakikalık sürenizi kullanıyorsunuz.

A. ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Peki efendim.

Bunun için, değerli arkadaşlarım, bu limana uygun şekilde hareket edilmesi için, yine, eskiye atıf yapılmak suretiyle, 3.4.1998 tarih ve 38 sayılı, 7.9.1988 tarih ve 181 sayılı Yönetim Kurulu Kararlarıyla keşif artışı yapılmak suretiyle, buralar yeniden keşif artışı durumuna girdi ve bugünkü vaziyet sağlandı.

Değerli arkadaşlarım, bütün bunların hepsi bu şekilde geçmiştir ve ben, burada, müteahhite teşekkür ediyorum; elinden gelen gayreti göstermiştir; ama, bir erken açılış yapılmıştır; önümüzdeki senenin nisan veya mayıs aylarında açılacaktı... Gerçi, turizm sezonuna yetiştirme durumu mevzubahisti; ama, bugün, şu anda, büyük uçaklar inemiyor ve büyük uçakların inmesi, ancak önümüzdeki ayın sonuna doğru mevzubahis.

Değerli arkadaşlarım, ben, burada, işin a'sından z'sine kadar bütün herşeyi huzurunuza getirdim.

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kıratlıoğlu.

Foto Arşiv:Özgüven Altunok