Kapadokya Alan Başkanlığı’na artık vatandaşlar da taleplerini doğrudan iletebilecek.

Kapadokya Alan Başkanlığı hizmet birimlerinin faaliyetleri kapsamında, Başkanlığa yapılacak olan başvurularda uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan yönergeye 2 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yönerge, etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak, kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş bir şekilde yerine getirilmesini sağlamayı hedefliyor.

Yönergeyle birlikte artık sadece belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları değil, vatandaşlar ve tüzel kişiler de taleplerini doğrudan Kapadokya Alan Başkanlığı’na iletebilecekler.

Yönergede  “Başkanlığa verilecek başvuru dilekçesinde, gerçek kişilerde dilekçe sahibinin adı-soyadı, kimlik bilgileri, yasal tebligat adresi, imzasının bulunması, tüzel kişilerde tüzel kişinin unvanı, vergi numarası, yasal tebligat adresi ile yetkili kişinin imzası ve yetki belgesinin bulunması gerekir. Dilekçede, değerlendirilmesi talep edilen iş ve işlemlerin açık ve ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekir” denildi.