Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından 15.08.2023 tarihinde askıya çıkartılan 1/25.000 ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı 13.09.2023 tarihinde askıdan indirilecek. Peki bu plan Nevşehir il genelinde neler getirecek? Neler getirip neler götürecek? Kendileri ile görüştüğümüz Nevşehirli vatandaşlar yeterli bilgi sahibi olmadıklarını bu konuda kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler verilmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Kapadokya Alan Komisyonu’nun 17/07/2023 tarih ve 3594 sayılı kararı ile uygun bulunan, 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunun 4.  Maddesi uyarınca Bakan tarafından onaylanan 1/25.000 ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planının onaylanıp askıya çıkarılmıştır.

Plan incelendiğinde Konu ile ilgili olarak Nevşehir İli’nin birçok ilçe ve kasabalarını ilgilendiren üst ölçek imar plan kararları verilmiştir. Bu kararlar birçok parseli kapsamaktadır. Kapsayan parseller ile alakalı üst ölçekteki plan kararı ne ise bunun dışında bir yapılaşma ve kullanıma gidilemeyeceği görülmektedir. 

Yatırım yapmak isteyenleri kısıtlayıcı olduğu iddia edilen bu plan için birçok itiraz olup, itiraz süresi 13/09/2023 tarihine kadardır. Mülkiyet sahibi olduğunuz parseller ile ilgili itirazlarda bulunabilirsiniz. Yada bilgi için 13.09.2023 tarihine kadar Kapadokya Alan Başkanlığına başvurabilirsiniz.

İŞTE ASKIYA ÇIKAN İLAN ŞU ŞEKİLDE;

1/25.000 ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı İlanı

Kapadokya  Alan  Komisyonu'nun  17/07/2023  tarih  ve  3594  sayılı  kararı  ile  uygun bulunan, 7174  sayılı  Kapadokya  Alanı  Hakkında  Kanunun  4.  Maddesi  uyarınca Bakan tarafından onaylanan 1/25.000 ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan  Planı 3194  Sayılı  İmar  Kanunu'nun  8. Maddesi, Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği'nin  33.  Maddesi  ile  Kapadokya  Alan  Planları  Yapımı  ve Yürürlüğüne İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 9. Maddesi kapsamında 30 gün süreyle askı ilanına çıkarılmıştır.

Söz konusu 1/25.000 ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı, Başkanlığımız hizmet binasının ilan panosunda ve aşağıda yer alan eklerde görülebilmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Askı çıkış: 15/08/2023

Askı iniş  : 13/09/2023

Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı Haritasını görüntülemek için

TIKLAYINIZ