Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıdaki  tabloda belirtilen   birimlerine,   2547   sayılı   Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak  Merkezi  Sınav ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin   ilgili   maddelerine   göre   öğretim   elemanı   alınacaktır.   Başvuracak   adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.  Başvurular şahsen veya  posta yoluyla yapılacaktır. Bir  kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi  
            :  22.09.2023
Son Başvuru Tarihi             :  06.10.2023
Ön Değerlendirme Tarihi   :  07.10.2023
Sınav Tarihi                        :  09.10.2023
Sonuç Açıklama Tarihi       :  10.10.2023
Posta Adresi                        :  Kapadokya   Üniversitesi   Mustafapaşa   Yerleşkesi   50420, Mustafapaşa - Ürgüp/Nevşehir

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
2. Başvuru formu,
3. ALES sonuç belgesi,
4. ALES  muafiyeti  için  görev  yapılan  yükseköğretim  kurumlarından  alınacak  hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
5. Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   kabul   edilen   yabancı   dil   sınavından   ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
7. Özgeçmiş,
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
9. Lisans/Lisansüstü   Mezuniyet   Belgeleri   (onaylı   belge   veya   e-Devlet   üzerinden alınabilir),
10. Lisans not dökümü (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir),
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
12. Lisansüstü  Eğitim  gördüğüne  dair  belge  (onaylı  belge  veya  e-Devlet  üzerinden alınabilir)
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için ilgili mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı   hizmet   dökümü   eklenmesi   gerekmektedir.   Belirtilen   süreyi  tamamlamaması   halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

NOT:
e-Devlet   üzerinden   temin   edilemeyen   mezuniyet   belgeleri,   transkript   ve   askerlik belgelerinin   aslı   veya   resmi   kurumlarca   onaylı   suretleri   ve   yabancı   ülkelerden   alınmış diplomaların  Yükseköğretim  Kurulunca  onaylanmış  denklik  belgesinin  onaylı  örneği  olması gerekmektedir.

•   Başvuran   adayların   koşullarının   sonradan   uygun   olmadığının   anlaşılması   halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
•   Ön    değerlendirme    ve    değerlendirme    sonuçları    üniversitemiz    web    sitesinde (www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
•   Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır.
•   Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların   başvuruları   değerlendirmeye   alınmayacaktır   (Birden   fazla   kadro   ilanı   olması durumunda)
•   Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa yerleşkesine yapılacaktır.

İletişim: [email protected]
 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul
Bölüm/Program
Kadro Ünvanı
Özel Şartlar
Kadro Sayısı
ALES
YDS
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Turizm Rehberliği
Arş Gör.
Turizm  İşletmeciliği  alanında  doktora yapıyor olmak.
1
70
65
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Diyaliz
Öğr. Gör.
Hemşirelik    lisans    mezunu    olmak. Sağlık Bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak.
1
70
-
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Diyaliz
Öğr. Gör.
Biyoloji      lisans      mezunu      olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek       lisans       sonrası       klinik laboratuvarlarda     beş     yıl     çalışmış olmak.
1
70
-
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi
Öğr. Gör.
Anatomi     alanında     yüksek     lisans yapmış    olmak.    Bir    yükseköğretim kurumunda   en   az   bir   dönem   ders vermiş olmak.
1
70
-
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Öğr. Gör.
Havacılık    Yönetimi    lisans    mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak.
1
70
-
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Öğr. Gör.
Sivil Havacılık alanında yüksek lisans yapmış    olmak.    Bir    yükseköğretim kurumunda  en  az  2  yıl  ders  vermiş olmak.
1
70
-
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul)
Öğr. Gör.
Lisans   mezunu   olmak.   Kabin   ekibi üyesi   olarak   en   az   5   yıl   tecrübesi bulunmak.
1
Muaf
-
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Öğr. Gör.
Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak.       Bilgisayar       Mühendisliği alanında  yüksek  lisans  yapmış  olmak. Bir  yükseköğretim  kurumunda  en  az bir yıl ders vermiş olmak.
1
70
-
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Optisyenlik
Öğr. Gör.
Fizik   bölümü   lisans   mezunu   olmak alanında  yüksek  lisans  yapmış  olmak. Bir  yükseköğretim  kurumunda  en  az iki dönem ders vermiş olmak
1
70
-
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Uçak Teknolojisi
Öğr. Gör.
Havacılık Elektrik Elektroniği bölümü lisans   mezunu   olmak.   Aynı   alanda yüksek lisans yapmış olmak.
1
70
-
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Uçak Teknolojisi
Öğr. Gör.
Uçak   Gövde-Motor   Bakım   bölümü lisans   mezunu   olmak.   Aynı   alanda yüksek lisans yapmış olmak.
1
70
-
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Öğr. Gör.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu  olmak.  Aynı  alanda  yüksek lisans         yapmış         olmak.         Bir yükseköğretim  kurumunda  en  az  bir dönem ders vermiş olmak.
1
70
50