Karapınar Belediye Meclisi’nin 05/05/2023 tarih ve 12 sayılı kararı doğrultusunda, Karapınar Belediyesi mülkiyetinde bulunan Mahallesi, ada, pafta, parsel no’ları ile m2’leri ile muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları yazılı bulunan 5adet arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (Açık teklif usulü) ihale suretiyle satış işidir. 

Arsaların satışı alttaki tabloda yer alan sıralamaya göre yapılacak.  

S. NO 

MAHALLESİ 

PAFTA 

ADA 

PARSEL 

YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 

MUHAMMEN BEDELİ (TL) 

GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TUTARI  (TL) 

Mustafa Paşa 

K33D21C2C 

217 

199,85 

129.902,50 

3.897,07 

Mustafa Paşa 

K33D21C2C 

217 

808,25 

525.362,50 

15.760,87 

Mustafa Paşa 

K33D21C2C 

217 

808,24 

525.356,00 

15.760,70 

Bahçelievler 

K33D21C2B 

102 

11 

555,07 

728.529,38 

21.855,90 

Bahçelievler 

K33D21C2B 

102 

12 

920,98 

771.320,75 

23.139,63 

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (Açık Teklif Usulü) 

İhale 01/09/2023 – 10:00 da belediye hizmet binasında yapılacak.