Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde "Kısmi Zamanlı Öğrenci" Statüsüyle Fakültemizde Çalışmak İster Misiniz?
 

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Not: Her öğrenci çalışmak istediği birime şahsen başvuru yapacaktır. Birden fazla başvurusu olan öğrencinin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

İŞE BAŞVURU YAPILIRKEN SUNULACAK BELGELER

a) İş başvuru formu (Fotoğraflı)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi

c) Öğrenci belgesi

Not: Öğrenciler belirtilen evrakları hazırlayarak çalışmak istedikleri birim idaresine teslim edecektir.

İŞE KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

                    (İşe Başvuru Evraklarına Ek Olarak)

a) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Sözleşmesi (İşveren Kısmı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından İmzalanacaktır.) 

Not: Kısmi Zamanlı Öğrenci Sözleşmesi doldurulurken öğrencilerin temizlik ve ağır işlerde çalıştırılamayacağı göz önünde bulundurularak yapacakları işler net olarak belirtilmelidir. 

b) Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi'ne ait IBAN numarasının bankadan alınacak olan dekont ile getirilmesi gerekmektedir. (Hesabı olanların yeniden hesap açtırmasına gerek yoktur.)

c) SGK ilişik taahhütnamesi ( Formlarda mevcut )

d) Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) Müstehaklık Sorgulama Belgesi (E-Devlet üzerinden veya SGK'dan öğrenci kendisi alacaktır.)

e) İş Sağlığı Güvenliği Talimatnamesi (Tüm sayfalar öğrenciler tarafından okunup imzalanacaktır.)

Not: Yukarıdaki yazılı belgelerden herhangi biri eksik olduğu takdirde öğrencinin işe giriş işlemi yapılmayacaktır.

FORMLAR

 Kısmi Zamanlı Öğrenci Talimatnamesi

 İş Başvuru Formu

 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Sözleşmesi

 İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatnamesi

 SGK İlişik Taahhütnamesi

 Komisyon Kararı Formu 

 Devam Çizelgesi

 Puantaj Formu

 Birim Talep Formu

 Anket Formu

 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları