KITIR KITIR KESMEK
   "Kıtır kıtır keserim,
   Hiç acımadan, 
   Hem de kör bıçakla, hayatımda tavuk bile kesmedim ama 'bunu' keserim" diyor.
   Yer İzmir,
   Yaşları 65'in üzerinde, iki kadın bir erkek, bir mağazanın önünde, başkalarına duyuracak biçimde, hem de hiç çekinmeden bunları söylüyorlardı.
   Bir an düşündüm;
   Hani bunların savundukları demokrasi, insan hakları, eşitlik, hele, o uğruna İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüdükleri adalet anlayışı, nerede, unutmadılar ya?
   Yüzlerine bakıyorum, tepeden tırnağa öfke, kin, tiksinti ve düşmanlık, bu  duygular benliklerini esir almış adeta. Bir cinnet halindeler, konuşurken elleri ve sesleri titriyor.
   Aklıma,
   Rus, Marksist komünist lider, katil Lenin geldi.
    Bu katil kimi konuşmalarında, "Biz proletarya diktatörlüğünü savunuyoruz" diyordu, o sözde insan hakları, eşitlik, ve özgürlük mücadelesi veren katil adam.
   Bu katile göre, işçi ve köylü için demokrasi, toplumun diğer tüm kesimleri için ise diktatörlük olacaktı.
    Böyle düşünüyordu, bu düşüncesini de uyguladı da, bunu binlerce insanın ölümü, yaralanması, sürgüne gönderilmesi, ıssız yerlerde yok olup gitmesi pahasına...
   İşte, bu İzmir konuşmasında bunları düşündüm gayri ihtiyari olarak...
   İkiyüzlülük
   Riya,
   Kin, nefret, tiksinti, şiddet, acımasızlık, ne ararsan var hem de en bol tarafından.
   Temennimiz ise, toplum olarak bunlara fırsat, imkân ve katkı vermemek olmalıdır.
   Tuzaklarını ayaklarına dolaştır Ya Rab!
   Bu milleti, devleti, ülkeyi, bunların şerrinden koru.
   Bu millet, bu devlet sonsuza kadar var olsun inşallah.
   Amin Amin Amin!