Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce projelendirilen Jeotermal Hydroponic Sera 445 m² 'lik kısmı dikey (5 katlı); 1330 m² 'lik kısmı yatay üretim tekniğine göre 1775 m² olarak Kozaklı İlçemize kurulumu gerçekleşmiştir.

Buna göre; AHİLER Kalkınma Ajansının "Toprak Ana Hydroponic Jeotermal Sera Kadın İstihdamı ve Eğitim Projesi" kapsamında Nisan ayı itibariyle sera içerisindeki eksiklikler tamamlanmış ve yataydaki 1330 m² 'lik yatay kısımda cocopitte domates üretimine başlanmıştır.

Söz konusu sera projesinde, yılda 50.000 kg domates üretimi yapılması hedeflenmekte olup, kadın istihdamına ve İlimiz ekonomisine büyük katkılar sağlaması planlanmaktadır.