Kapadokya Üniversitesinin küresel tanınırlığını artırmayı hedefleyen Kapadokya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Türkmenistan Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçiliklerini ziyaret etti.

KÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol ve KÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sorumlusu Agamyrat Boryyev’in yaptığı ziyaretlerde, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan Işanguliyev, Ataşe Merdan Nurmuradov ile Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Avazbek Khodjımetov ve İkinci Kâtip Dilrukh Temıralıev ile görüşüldü.

Kapadokya Üniversitesinin kuruluşundan itibaren benimsediği akademik misyon, vizyon ve politikaları ayrıntılı bir şekilde sunulduğu ziyaretlerde, KÜN’ün açık kampüs konseptine sahip yerleşkeleri, çeşitli fakülte ve yüksekokulları, yüksek lisans ve doktora seviyelerindeki eğitim programları, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, araştırma ve uygulama merkezleri, öz değerlendirme süreçleri, akran değerlendirme yöntemleri, modern laboratuvar olanakları, burs sistemleri ve akademik eğitim kalitesi hakkında kapsamlı bilgilendirmeler sunuldu.

Kapadokya Üniversitesinin uluslararası iş birliği ve akademik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü stratejik adımların yansıması olan bu ziyaretlerde, KÜN’ün Türkiye'de uluslararası öğrencilere yükseköğrenim fırsatları sunma ve küresel düzeydeki etkisini artırma çabalarını sürdüreceği belirtildi.