Nevşehir İl Özel İdaresi 2023 Ekim ayı Meclis toplantısı gündem maddeleri açıklandı. İşte o maddeler

KONUSU

1 Yoklama ve açılış.

2 Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.

3 Nevşehir İli, Merkez İlçe, Balcın Köyü, 125 ada 1-5-12 nolu parseller, Acıgöl ilçesi, Tepeköy Köyü, 106 ada, 14-15-16-110 nolu parsellerin bulunduğu alanda "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

4 Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Tepeköy Köyü, 111 ada 29 nolu parsele ait "Konut Alanı" amaçlı şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

5 Nevşehir İli, Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 130 ada 69 nolu parsele ait "Küçük Sanayi Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

6 Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Eğrikuyu Köyü, 152 ada 123 nolu parselin bulunduğu alanda "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

7 Dilek ve Temenniler.