Nevşehir Valiliği  Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği  Birlik Meclisi 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonrası Toplantısına Ait Gündem Maddelerini Görüşmek Üzere 22.04.2024 Pazartesi günü saat: 14.30 te İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonunda Toplanıyor

GENEL KURUL PROGRAMI

Genel Kurul saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak

Birlik Tüzüğünün 10. maddesi gereğince;
a- Başkan vekili seçimi.
b- 2 asıl, 2 yedek Kâtip Üye seçimi.
c- İl Genel Meclis Üyeleri arasından 2 Encümen Üyesi, Köy Muhtarları arasından
2 Encümen üyesi seçimi.
3 kişiden oluşacak Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi

Son olarak seçimlerin yapılmasıyla Genel Kurul tamamlanacak.