Nevşehir Turizm Master Planı Arama Konferansı ve Çalıştayı, Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi, Oktay Sinanoğlu Binası’nda gerçekleştirildi.

Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, KÜN RektörüProf. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Alan Başkan Yardımcısı Yunus Başar ve çok sayıda sektör temsilcileri, akademisyenler ve davetlilerin katıldığı Nevşehir Turizm Master Planı Arama Konferansı ve Çalıştayı yedi ayrı başlığın ele alındığı çalışma grupları ile gerçekleştirildi. “Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması, Tanıtım ve  Markalaşma”, “Gastronomi”, “Konaklama Tesisleri ve Seyahat Acenteleri”, “Alışveriş”, “Etkinlikler ve Turizm Türleri”, “Akıllı Şehir ve Turizmde Dijitalleşme Uygulamaları”, “Mekansal Planlama ve Arazi Kullanımı” başlıklı çalışma gruplarının ardından değerlendirme toplantısına geçildi.

KÜN, Nevşehir Turizm Master Planını Hazırlıyor

Açılış konuşmasında KÜN Rektörü Karasar “Kapadokya'nın turizm potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek ve bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel dengelerini gözetmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, Master Plan hazırlık sürecinde tüm paydaşların görüş ve katkılarını almak, katılımcı bir yaklaşım benimsemek büyük önem taşımaktadır. Bugünkü toplantımızın amacı, Kapadokya'nın bir destinasyon olarak mevcut durumunu değerlendirerek, gelecekte atılacak adımları planlamaktır.” dedi.

Nevşehir’in büyüyen Türkiye turizm pastasından aldığı payı artırmak ve gelecek ziyaretçilere farklı ve sürdürülebilir bir destinasyon sunmak amacıyla üniverstemiz tarafından yürütülen, “Nevşehir Turizm Master Planı” projesi kapsamında yapılan çalıştayda Nevşehir’in hedeflerinin ortaya koyulduğu, somut, gerçekçi, ölçülebilir ve hesap verebilir hedefler ile bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak temel politikalar ayrıntılarıyla tartıştı.

Konya, Van ve Samsun illerinin master planını hazırlayan üniversitemiz, Nevşehir’in ardından Kütahya’nın turizm master planını da hazırlıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile ortak bir proje daha yürüten KÜN bu çerçevede illerin tanıtım ve geliştirme stratejilerini hazırlayarak ve tartışarak il turizm tanıtım ve geliştirme kurullarının katıldığı toplantılarda iller için turizm yol haritaları belirliyor.

Editör: İbrahim UYSAL