SÜNE MÜCADELESI

Bölgemiz geneli ve son yıllarda değişen iklim koşulları ve yağışlar nedeniyle, hububat ekiliş alanlarında oluşan zararlı organizmaların takibi giderek önem kazanmıştır. İklim koşulları değerlendirildiğinde, bitki sağlığı açısından zararlı organizmalar ve özellikle SÜNE ile mücadele verim açısından en önemli konudur. Buğdayların başaklarında yaptığı emgi zararı ile Süne verimde ve kalitede azalmaya neden olmaktadır. Zarar gören daneler tohumluk olarak kullanılamayacağı gibi, hamur olma özelliğini de kaybetmektedir.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, Süne Mücadelesi ile ilgili yaptığı açıklamada; " 2023 yılında İlimiz Nevşehir'de yaklaşık hububat ekiliş alanı 1.713.300 dekar olup, yaklaşık buğday ekim alanı 926.450 dekardır. Süne mücadelesi kapsamında İlimizde bulunan 7 kışlakta her yıl sonbahar ve ilkbaharda kışlak sayım sürveyleri yapılmaktadır. Kışlak sürveylerine müteakip süne çalışmalarımıza Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 08.05.2023 tarihinde, 164 Köyde 12 ekip ve 45 teknik personelle, süne kıymetlendirme çalışmasına başlanılmıştır. Süne kıymetlendirme çalışması sonucu m² de, 0,8 ve üzeri ergin süne rastlanılan alanlarda, Süne Parazitoid ve Nimf Sürveyi çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca şüphe duyulması halinde, diğer alanlarda da Sürvey çalışması yapılmaktadır. Nimf Sürvey çalışmasında m² de, 7 nimf çıkması durumunda, bu alanlarda Köy ve Kasaba bazında ilaçlı mücadeleye başlanılacaktır. Bu alanlar duyuru yoluyla ilan edilecek olup, çiftçilerimizin ilaçlama yapması için gereken gayret gösterilecektir” dedi.

Süne zararlısı ile mücadelede üreticilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, duyurularına göre hareket etmeleri konusunda tavsiyede bulunan İl Müdürü Özgür MEMİŞ, gereksiz ilaçlamalardan kaçınılmasının, canlıların doğada yaşamlarını devam ettirmelerini ve çevrenin kirlenmesini önlenmesi yönünden önemli olduğunu belirtti.