Ürgüp Ziraat Odası Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birim Arazi kontrollerine devam ediyor. Yapılan kontroller neticesinde buğday zararlıları ve hastalıkları tespit edildi gerekli tavsiyelerde bulunuldu .

Ürgüp Ziraat Odası Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birimi Tarım Danışmanı Emre Yeşil, "Buğday başak yanıklığına Fusarium spp. neden olmaktadır. Ancak bunlar içerisinde Fusarium graminearum (WG Smith) Sacc. ve F.culmorum Schwabe en önemlileridir. Bu funguslar mısır ve diğer buğdaygillerin bitki artıklarında misel, konidiospor, klamidospor veya eşeyli spor halinde kışlar, ilkbaharda nemli hava şartlarında rüzgar ve su ile taşınarak hububat bitkisinin başaklarına ulaşır. Enfeksiyon için en uygun şartlar; 48–72 saat süren nemli hava, 23-25°C sıcaklık olmakla birlikte nemli havanın 72 saati geçmesi durumunda daha serin havalarda da enfeksiyon oluşturabilir. Fungus sporları tanenin içinde, dış kabuğunda ve başağın diğer parçalarında gelişmekte olup, uygun şartlar oluştuğu takdirde hastalık yıldan yıla artabilir" dedi.

Haşereler buğday üretimini tehdit ediyor

Öte andan Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent'te şuan buğdaylarda bulunan böcek ve bitlerin Hacıbektaş ve çevrelerinde de genel olarak görüldüğü ifade edilirken, en kısa zamanda ılaçlama yapılmaz ise bu haşeriler buğdayların içindeki özü alıyorlar ve buğday hıçbir işe yaramaz hale geliyor.

HUBUBAT YAPRAK BİTLERİ

Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum, Diuraphis noxia, Metopolophium dirhodum, Macrosiphum euphorbia, Myzus persicae, Sipha maydis, Sipha elegans)
Tanımı ve Yaşayışı
• Türlere göre renkleri farklılık göstermekle birlikte, erginlerin renkleri genel olarak sarı ve yeşilin tonlarındadır.
• Boyları 1.5-3.0 mm arasındadır.
• Kışı soğuk geçen yerlerde yumurta halinde kışı geçirirler. • Kışı ılıman olan yerlerde bütün yıl boyunca döllemsiz olarak doğurarak çoğalırlar.
• Hem kanatlı hem de kanatsız formları vardır.
Zarar Şekli
• Yaprak bitlerinin ergin ve nimfleri hububatın yaprak, başak, koçan ve erkek organlarında bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yaparlar.
• Emgi sonucunda bitki zayıflar, gelişme durur. tanenin olgunlaşması engellenir. Tane buruşur ve kurur.
• Beslenmeleri esnasında salgıladıkları zehirli maddeler
yüzünden bitkilerde anormal büyümeler ve şekil bozukluklarına
(a) Diuraphis noxius, (b) Rhopalosiphum maidis, (c) Sitobium avenae, (d) Rhopalosiphum padi, (c) Shizaphis graminum, (1) Metopolophium dirhodum
neden olarak normal gelişmeyi engellerler. • Genel olarak şekil bozukluğu, yaprakların kıvrılması ile kendini gösterir.
• Virüs taşıdıkları için bir çok bitki virüs hastalığının diğer bitkilere bulaşmasına neden olurlar.
• Salgıladıkları tatımsı maddelerin üzerine gelen fungal (mantariyel) sporlar karabalık oluştururlar. Bundan
dolayı bitkide özümleme ve solunum zayıflar.
• Ayrıca, salgıladıkları bu tatlı maddeler Yeşilkurt kelebeklerini eezbeder ve bu yüzden Yaprakbitlerinin çok olduğu mısır tarlalarında Yeşilkurt yoğunluğu genellikle daha fazla olmaktadır.
Zararlı Olduğu Bitkiler
• Türlere göre değişmekle birlikte buğday, arpa, çeltik, çavdar, yulaf ve mısır başlıca konukçularıdır.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
• Hasattan sonra tarla sürülmeli ve tarla içindeki yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır.
• Akdeniz Bölgesinde ekimler erken yapılmamalıdır.
Ekim sık yapılmamalı, mümkünse mibzerle yapılmalıdır.
• Ekimden önce tarla tesviyesi iyi yapılmalıdır.
• Tarla içi drenajı iyi yapılmalıdır.
Özellikle azotlu gübreler gerektiği dozlarda verilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Ülkemizde hububatta kimyasal mücadele için ruhsatlı bir preparat bulunmamaktadır.