Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de görev yapan idari personele ‘Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları İnteraktif (Etkileşimli) Eğitimi’ verildi.  

NEVÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) tarafından üniversitede görev yapan idari personelin kişisel gelişimlerine destek olmak ve mesleki hayatlarında karşılaşacakları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla ‘Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları İnteraktif Eğitimi’ verildi.  

Eğitimde Öğr. Gör. E. Eylül Erul; kendini tanıma ve tanıtma becerileri, öz güveni arttırma çalışmaları, sahne (kürsü) ve mikrofon korkusunu yenme uygulamaları, iletişim kavramı, öğeleri ve teknikleri, beden dili kavramı ve örnek uygulamalar, protokol kavramı ve tarihsel süreçteki gelişimi, sunum kavramı ve sunum teknikleri vb. konuları etkileşimli ve uygulamalı yöntemlerle ele aldı.