Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin,  üniversitenin Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümlerinin ‘Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu’ kullanmaya hak kazandığını söyledi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu Lansman Programı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Faruk Özçelik’in teşrifleri ve Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), TYÇ Yönetim Yapıları ve yükseköğretim kurumlarından 180’i aşkın temsilcinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmaları kapsamında, kırk Türk üniversitesindeki bazı programların öğrenme kazanımları, kalite güvencesini sağladıkları YÖKAK tarafından onaylanarak Yükseköğretim Kurulu’na sunuldu. YÖK kararıyla TYÇ Kuruluna gönderilen ilgili üniversitelerin bazı diploma programları TYÇ kurulunun uygun görüşü ile TYÇ veri tabanına işlendi. Bu çerçevede Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)  Turizm Fakültesi’nin Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Programları ile birlikte kırk üniversitenin ilgili programları diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu kullanmaya hak kazandı.

Rektör Aktekin: Üniversitemiz İçin Gurur Verici

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından  'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ arasına alınmasının ardından ihtisas alanlarıyla ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Rektör Aktekin, “2022 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK)’ın turizm alanında yetkilendirdiği tek kuruluş olan Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Programları tam akredite olan Turizm Fakültemiz bizleri bir kez daha gururlandırdı. Fakültemizin bu iki önemli bölümünden mezun olacak öğrencilerimizin diploma ekleri ve transkriptleri üzerinde artık TYÇ logosu da yer alacak” dedi.

Aktekin devamında “38 Avrupa ülkesindeki Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri (UYÇ) ile sıkı bir bağı olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ),  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile referanslanmış olması sebebiyle yeterlilikler kapsamında Avrupa’daki ülkeler arasında oluşturulan sistematik ve uzun vadeli iş birliğine kurumların uyum sağlamasını olanaklı hale getirmekte. TYÇ aracılığıyla Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Turizm Rehberliği Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimizin böylelikle yurtdışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânları artacak, yatay ve dikey hareketliliklerinde kolaylık sağlanacak” diye konuştu.   

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)  Hakkında:

Dünya genelinde ve her ülkenin kendi özelinde sayısız yeterlilik düzenlenmekte ve bu yeterlilikler sayesinde iş gücü piyasasında deneyimler kanıtlanabilmektedir. Çeşitli kurumlar aracılığı ile sunulmakta olan yeterlilikler ise ülkeler tarafından geliştirilen ulusal ve bölgesel yeterlilik çerçeveleri sayesinde öğrenme kazanımları ile tanımlanarak sınıflandırılmakta ve birbirleri ile ilişkileri ortaya konmaktadır. Türkiye’de de 2015 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) sekiz seviyeli bir yapı ile yürürlüğe girmiş ve oluşturulan seviye tanımlayıcıları ile yeterlilikleri seviyelendirmekte, yeterliliklerin birbirleri ile karşılaştırılmasını kolaylaştırmaktadır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); ilk, orta ve yükseköğretim dahil genel, mesleki ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan yeterliliklerden kalite güvencesi sağlanmış olanları kapsayan ülkemize özgü ulusal yeterlilik çerçevesidir. TYÇ, ülkemizde tüm diploma, belge ve sertifikalar arasından kalite güvencesi sağlamış olanları tutarlı ve anlaşılır bir sistemle yeniden tanımlamayı, seviyelendirmeyi ve böylece hareketliliği temin etmeyi amaçlamaktadır.