22 Eylül 2021 tarih ve 31606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde 6’sı profesör, 12’si doçent ve 1’i de doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 19 öğretim üyesi alacak.

NEVÜ Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi,  Turizm Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik birimlerinde açık bulunan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26., 24., ve 23. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmak şartıyla başvuruda bulunabilecekler.

22 Eylül 2021 tarih ve 31606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan NEVÜ Akademik personel alım ilanı için https://www.nevsehir.edu.tr/tr/29039 adresini ziyaret edebilirsiniz.