Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda atamalar yapılacak.  

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53.maddesinin 3.fıkrasında "Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." hükmü yer almakta.  

Aynı maddenin 5.fıkrasında ise "Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. (Ek cümle:RG-8/9/2016-29825) Ancak ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır." denilmekte.  

İlimiz eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olarak görev yapan sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin ilgi Yönetmeliğin 53.maddesi hükümlerine göre alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına atamaları yapılacak olup konuyla ilgili norm kadro fazlası öğretmen listesi, münhal kurum listesi ve başvuru formu ekte gönderilmiştir.  

Norm kadro fazlası sınıf ve okul öncesi öğretmenleri bu atama kapsamında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunması halinde öncelikli olarak kendi yerleşim yerlerindeki (köy, kasaba) okulları, sonrasında kendi ilçelerindeki okulları tercih ettikten sonra diğer tercihlerinde il genelinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan okulları tercih edebilecekler.  

Kendi yerleşim yerinde (köy, kasaba) ve kendi ilçesinde öğretmen ihtiyacı bulunmakta iken öncelikli olarak yerleşim yerindeki (köy, kasaba) ve ilçesindeki bu kurumları tercih etmeyerek farklı ilçe tercihinde bulunan öğretmenlerin bu tercihleri dikkate alınmayacak.  

Kendi yerleşim yerinde (köy, kasaba) öğretmen ihtiyacı bulunmasına rağmen buraları tercih etmeyen veya hiç tercihte bulunmayan öğretmenlerin atamaları ilgi Yönetmeliğin 53/5.maddesi hükümlerine göre kendi yerleşim yeri (köy, kasaba) ve kendi ilçesindeki eğitim kurumlarına resen yapılacak.  

Yerleşim yeri içerisinde (köy, kasaba) yapılacak olan resen atamalar hizmet puanı yüksek olandan başlanarak, yerleşim yerleri (köy, kasaba) arasında yapılacak resen atamalar ise hizmet puanı en düşük olandan başlanarak yapılacak.  

Başvurular ekli başvuru formu ile aşağıda belirtilen atama takvimi doğrultusunda yapılacak olup atama sonuçları Müdürlüğümüz internet adresinden ilan edilecek.  

İlçelerde görev yapan öğretmenler ekli başvuru formunu eksiksiz doldurarak okul/kurum müdürlüklerine onaylatarak ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir. İlçe milli eğitim müdürlükleri başvuru formalarını toplayarak başvuru süresi bitiminde saat 17.30 'a kadar pdf formatında [email protected] adresine gönderecek ve DYS ortamında ilçe milli eğitim müdürü imzasıyla Müdürlüğümüze gönderecekler.  İl merkezindeki okullarda norm kadro fazlası olarak görev yapan öğretmenler ise başvuru formlarını okul/kurum müdürlüklerine onaylattıktan sonra başvuru süresi içerisinde Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine teslim edecekler.  

Kadrosu İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunan öğretmenler başvuru formunu doldurarak Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine teslim edecekler.  

Atama sonuçları başvuru süresi sona erdikten sonra aynı gün sonuçlandırıldığı saatte Müdürlük internet adresinden ilan edilecek.