Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı 2023-2024 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavı yapılacak.  

Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Resim Ana Sanat Dalına 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilecektir. Kontenjan, ön-kayıt, sınav tarihleri, başvuru koşulları ve ön-kayıt sırasında gerekli olacak belgelerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.  

18 Eylül 2023 tarihinde yedek liste ilan edilecek ve kontenjan tamamlanana kadar sıradan kayıt alınmaya devam edilecektir. Yedek listede adı bulunmasına rağmen belirtilen gün ve saatte başvuruda bulunmayan adaylar haklarını kaybetmiş sayılır. 

Başvuru yapacak olan adayların; 

a)    T.C. veya K.K.T.C vatandaşları ile NEVÜ tarafından kabul edilen asgari başvuru şartını yerine getiren yabancı uyruklu adaylar başvuru yapabilir.  

b)   Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder). 

c)    2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi (YKS- TYT)’nden en az 150 puan almış olmak. 

d) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “engelli (Adayın engel seviyesi %40 ve üzerinde olmalıdır) sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla 2022 ve 2023 TYT puanlarının 100 ve üzerinde olan T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilir.  

e)    Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile herhangi bir Yüksek Öğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu programlara başvurabilirler. 

f)    Başvurular http://aday.nevsehir.edu.tr internet sitesi üzerinden çevrimiçi yapılacak olup şahsen ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belgeler, internet adresine pdf formatında yüklenecektir. 

Mezuniyet belgesi ya da diploma (Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabilir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler). 

Başvuru formu (Başvuru tamamlandıktan sonra sistem tarafından üretilecektir). 

T.C. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi. (Başvuru yapılırken sisteme yüklenecektir. Sistem otomatik olarak çekebilir ancak kontrolü sağlanmalıdır). 

1 adet renkli vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır). 

2023 YKS sonuç belgesi. 

Engelli adaylar için "Sürekli Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, (çevrimiçi başvuru sırasında aday onaylayacaktır) 

Sınava başvuran yabancı uyruklu adaylardan Türkiye’de yükseköğretim görmek için girdikleri sınavın puanını gösterir belgenin aslı. 

Adaylar gerekli olan belgeleri elektronik ortamda çevrimiçi kayıt sisteminde ilgili olan yerlere yükleyeceklerdir. Adaylar çevrimiçi (online) başvuru için sisteme yükledikleri belgeleri ile başvuru çıktılarını özel yetenek sınav günü teslim edecekleridir. 

Çevrimiçi başvuru sisteminde talep edilen belgelerin eksik veya hatalı yüklenmesi durumunda adayın başvurusu reddedilecektir. Aday, başvuru tarihleri arasında eksik veya hatalı olan evraklarını, düzenleyip hazırladığı takdirde başvuru sistemi üzerinden tekrar yükleyip başvurusunu yineleyebilecektir. Her adayın çevrimiçi sistemine 15 MB’a kadar belge yükleme hakkı bulunmaktadır. Adayların bu durumu dikkate alarak belgelerini PDF formatında (fotoğraf hariç) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Adaylar gerekli olan belgeleri elektronik ortamda çevrimiçi kayıt sisteminde ilgili olan yerlere yükleyeceklerdir. 

Adaylar, başvuruları onaylanana kadar başvuru sürecini takip etmekle yükümlüdür. Belirtilen durumlarda yaşanacak hak kayıplarından fakültemiz sorumlu tutulamaz. 

Başvuru belgelerinin herhangi birinde sahtecilik yapıldığının tespiti halinde belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.