Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın iştirakleriyle Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı. Toplantıya; Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' ihtisas üniversitesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, ihtisas üniversitesi rektörleri ve rektör yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü temsilcileri, il protokolü,  STK temsilcileri,  akademik ve idari personel katıldı.

Toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK olarak yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ni projede yer alan 25 üniversiteyle birlikte başarıyla yürüttüklerini söyledi.

İhtisas üniversitelerinin bulundukları bölgenin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamalarını hedeflediklerini belirten Özvar, “Yine bu programla üniversitelerin bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamaları, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmaları beklenmektedir. Üniversitelerden bölgesel ve ulusal düzeyin ötesinde uluslararası görünürlüklerini artırmalarını da bekliyoruz” diye konuştu.

Özvar konuşmasının sonunda, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’nın etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ve hedeflenen bölgesel çıktılara ulaşılabilmesi için her kesimin büyük çaba harcadığına dikkat çekerek, destek verenlere teşekkür etti.

Programın bir sonraki oturumunda,  “Genel Değerlendirmeler Toplantısı” yapıldı.