SEÇİM YORUMU

               Dr Seyfi ŞAHİN

Yüce Türk milleti, büyük devletler kurmuştur.

Dünyayı defalarca fethedip yönetmiştir.

Ama Selçuklu devleti kurulunca, Halife Kaim Biemerillah, Hilafeti tehdit eden Büveyh oğullarına karşı,

Sultan Tuğrul’dan yardım istedi. Büyük alim Maverdi’yi  gönderip  onu ikna etti.

Sultan Tuğrul da  Bağdat’ı fethedip, Halifeyi kurtardı.

Halife de ona “Doğunun ve Batını sultanı ünvanını verdi.

Yani dünya devleti  kurdurdu. İslam dünyası onun oldu.

Ama en önemli  bir görevi daha vardı. Ehli Sünneti  ihya etmek, koruyup kollamak.

Yeğeni Sultan Alpaslan’a görevi devrettiğinde Ehli Sünnetin temsilcisi  artık Türk devleti olmuştu.

Selçuklu ve Osmanlı bu misyonu devam ettirdiler.

Şüphesiz Cihan devletleri Selçuklu ve Osmanlının başarısında,

Selçuklunun kurduğu, Ikta sistemi ve Nizamiye medreselerinin faydaları  büyüktür..

                ***

Ne zaman ki, Osmanlı Tanzimat dönemine girdi.

İkta sistemi bozuldu, yani kaldırıldı. Medreseler  dışlandı.

İslam hukuku kaldırıldı. Batı hukuku ve kurumları yaygınlaştırıldı.

Balta limanı anlaşması ile ekonomi İngiliz emperyalizminin emrine verildi.

Azınlıklar, ticaret, zanaata ve paraya hakim oldu.  Devlet faize battı,

Yönetim Masonların, yani İngiliz ajanlarının eline geçti.

Sonra da Osmanlı yıkıldı. Tıpkı Babür Türk imparatorluğu,

İran Kaçar Türk devletinin yıkılması gibi….

                ***

Savaşlardan yorgun, bitkin çıkan ve milyonlarca can kaybının sonunda, cumhuriyet dayatıldı.

Hukuku, tamamen Batı hukuku ve düşüncesi üzerine ikame edildi.

İslam hukuku ve hayat tarzı, yasaklandı. Israrcılar boyunlarını vererek ödediler.

Atatürk döneminde Türkiye hızlı kalkınarak sanayileşti.

Masonluk kapatıldı. Türkiyede, silah ve uçak üretmeye başladı.

Ama Atatürk  ölünce, İnönü silah fabrikalarını kapattı.

Eğitim ve savumayı ABD emrine verdi.

Milli hamleler olunca, ABD ye çalışan generaller,  sık, sık ihtilal yapıp,

Muhtıra ve tehditle, devletin  işleyişini engellediler.

Üstelik hiç sevmedikleri Atatürk’ü İstismar ederek…

Ama şurası bir gerçek ki, Türkiye’nin başına daima  kripto bir dönme  ve masonlar getirildi.

Onlar da Türkiye’nin, kalkınmasını, sanayileşmesini ve gelişmesini engellediler.

                ***

Son hamlelerini, 15 temmuzda bölmek ve yıkmak için FETÖ yoluyla darbeye giriştiler.

İşte ondan sonra iktidarı ele alan, Erdoğan ve Bahçeli,

Devletin yapısını, orduyu ve kültür hareketlerini düzenlediler.

Türk dünyasını Teşkilatlandırdılar. Havada, karada, denizde, yenilmez savunma sanayisini kurdular.

Suriye’de, Karabağ’da, Libya’da, Somali’de destanlar yazdılar.

Biden Kızdı. “Muhalefete  yardım edip, Erdoğan’ı yıkacağız” dedi.

Trump, “Ekonomik olarak çökertiriz ha “ diye tehdit etti.

Türk milli güçleri ile emperyalizmin arasındaki savaş kızıştı.

Bu, ekonomik, sosyal, psikolojik, siyasi ve askeri olarak devam etmektedir.

                ***

Her zaman olduğu gibi, emperyalizm, bu mücadeleyi ucuza kapatmak ister.

Onun için de, kendi teşkilatlarından olan kişileri devletlerin başına getirir.

Dünkü seçim de, böyle bir operasyonun neticesidir.

Ak parti kaybetmiş, CHP ve DEM kazanmıştır.

Bu şu demektir. Biz iktidara gelirsek Türkiye’yi ABD adına yöneteceğiz ve böleceğiz.

Nasıl yaptılar?

CIA Türkiye’de bütün kurumlar içinde vardır.

Özellikle, ABD menfaatine zarar verecek  kurumlar içinde çok miktarda casus yerleştirmişlerdir.

Mesela MHP, Ak parti ve CHP içine. Tarikatları yönetmişlerdir.

Biden dediğini yapmış ve Erdoğan’ı yıkmak için 2. Hamleyi yapmıştır.

Bu seçim, Gerek içte ve gerekse dışta dünya liderini yıpratmıştır.

Çaresi yok mu? Elbette vardır. Sonra yazarız inşallah…

01.04. 2024, Kayseri.