Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş sendikası taraflı yayınından ötürü Show TV'ye ihtarname gönderdi.  

Konuya ilişkin Şube Başkanı M. Fatih Mutlu, "Sendikamız tarafından, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın sendikal rekabeti gayri ahlaki koşullar altında yürütme mücadelesine alet ettiği Show TV’ye, yaptığı taraflı yayın dolayısıyla Noter kanalıyla ihtarname gönderildi. 

Ankara 37. Noterliği vasıtası ile AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye gönderilen ihtarnamede şu ifadelere yer verildi: 

“….7 Ağustos 2023 tarihinde Show TV Ana Haber Bülteni’nde yer alan ‘‘Sendikanın Hatası İşçileri Mağdur Etti’’ başlıkla yayınlanan haberde yer alan gerçek dışı iddialarla beraber iftira, karalama ve yalan söylemler müvekkil sendika ve 214 bin üyeli teşkilatı adına ithamlar yapılmıştır.  

Müvekkile yönelik gerçek dışı ithamlar içeren mezkûr habere karşı cevap hakkı talebimizi geri çeviren, iftira, karalama ve yalan söylem içeren haberin düzeltilmesi için işbu ihtarname çekilmektedir.  

Müvekkil sendika örgütlü bulunduğu 17 No’lu Sağlık ve Sosyal hizmetler İşkolun ’un en büyük sendikası olup Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sayısız üniversitede yetkilidir. Bugüne kadar hiçbir işçisini mağdur etmemiştir. 7 Ağustos 2023 tarihinde Show TV Ana Haber Bülteni’nde yer alan ‘‘Sendikanın Hatası İşçileri Mağdur Etti’’ başlıkla yayınlanan haberde muhataplar yanlış yönlendirilmiştir. 17 No’lu Sağlık ve Sosyal hizmetler İşkolundaki başka bir sendika tarafından yalan, yanlış ve taraflı söylemler ile siz muhataplar yanıltılmış ve araştırmadan yayın yapılmıştır. Kaldı ki cevap hakkı talebimiz önce kabul edilmiş olup sonrasında olumsuz dönüş yapılmıştır. Müvekkil sendika ve 214 bin kişilik teşkilat bu hatanın bir an önce düzeltilmesini talep etmektedir. 

Anayasa’nın 32. Maddesi cevap ve düzeltme hakkını anayasal bir hak olarak düzenlemiştir. ‘‘Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir.’’ şeklindedir. 

5187 Sayılı Basın Kanunu’nun Düzeltme ve cevap başlıklı 14. Maddesi ‘‘Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır. ...’’ şeklindedir.  

Aynı şekilde Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un Düzeltme ve cevap hakkı başlıklı 18. Maddesi ‘‘(1) Gerçek ve tüzel kişiler, kendileri hakkında şeref ve haysiyetlerini ihlâl edici veya gerçeğe aykırı yayın yapılması hâlinde, yayın tarihinden itibaren altmış gün içinde, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamak ve suç unsuru içermemek kaydıyla, düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya hizmet sağlayıcıya gönderir. Medya hizmet sağlayıcılar, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, cevap ve düzeltmeye konu yayının yapıldığı saatte ve programda, izleyiciler tarafından kolaylıkla takip edilebilecek ve açıkça anlaşılabilecek biçimde düzeltme ve cevabı yayınlar. Düzeltme ve cevap hakkı doğuran programın yayından kaldırıldığı veya yayınına ara verildiği durumlarda, düzeltme ve cevap hakkı, yedi günlük süre içinde anılan programın yayın saatinde kullandırılır. Düzeltme ve cevapta, buna neden olan yayın belirtilir. …’’ İşbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, aşağıda yer verilen düzeltme metnini günlük süreli yayında yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yayınlaması gerekmektedir. Şayet yayınlanmaması durumunda hukuki yollara başvuru yapılacaktır” açıklamasında bulundu.