Ürgüp, Sarıyazı bölgesi kapalı devre sulama sistemine kavuşuyor.

Ürgüp Ziraat odasının Uzun süredir talep ve takipçisi olduğu Sarıyazı Bölgesi Kapalı Devre Sulama projesi hayata geçiyor. Proje maliyeti 300.000.000 Türk Lirası.

Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyü Sarıyazı bölgesi kapalı devre sulama ihalesi 16.08.2023 tarihinde Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı.

İhaleye teklif veren firmaların teklifleri değerlendiriliyor. Teklifler sonuçlanıp işe başlandığında 9.700 dekar/dönüm araziye kapalı devre borulu sulama sistemi ve güneş enerjisi panelleri kurulacak. Kurulacak olan güneş enerji santrali suyun Kızılırmaktan hatta basımında kullanılacak böylelikle elektrik enerjisinden tasarruf sağlanarak uygun sulama imkanı sağlanacak.

Milli ekonominin temeli tarımdır. Projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ederiz.

a) Adı : Nevşehir Sarıhıdır Pompaj Sulaması Yenileme

b) Niteliği, türü ve miktarı :

1-970 ha tarım arazisinin sulanması için 34 km borulu şebeke sistemi ve sanat yapılarının yapılması,

2- Sulama pompa istasyonu, regülasyon havuzu ve enerji nakil hatlarının yapılması,

3- 2575,80 kWp/ (1980 kWe) kurulu gücünde güneş enerjisi santralinin yapılması ,

4- Mevcut pompa istasyonundaki mekanik, elektrik aksamın sökülmesi ve İdareye teslimi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Sarıhıdır Köyü

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.