Ürgüp Ziraat Odası Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birimi Tarım Danışmanı Emre Yeşil'in kaleme aldığı "asmanın gözyaşları" yazısını sizlerle paylaşıyoruz. 

Bağcılıkta geç dönemde, gözlerin uyanmasına yakın ilkbaharda toprağın belli bir sıcaklığa eriştiği dönemde yapılan budama uygulamaları sonucu asmaların kesim yerlerinde damla damla su akmaya başladığını görmüşsünüzdür. Bu durum bağ yetiştiriciliğinde bazen geç kalınmış bir uygulama olarak görülse de, bazı yörelerde meydana gelebilecek ilkbahar geç donlarından koruma önlemleri içerisinde de değerlendirilebilmektedir. Nasıl mı? Kışın erken dönemde yapılan budama, asmaları erken uyandırabilirken, geç dönemde yapılan budama uygulamaları ise asmaların geç uyanmasına neden olabilmektedir. Özellikle ilkbahar geç donlarından çekinen ya da büyük arazilerde bağcılık yapan üreticilerin budamayı zamanında yapamamaları yüzünden bu durumla sık sık karşı karşıya kalabilmektedir. Kesim yerlerinden akmaya başlayan su damlacıklarının oluşması “Asmalarda Kanama” yetiştiriciler tarafından ise “Ağlama” olarak adlandırılmaktadır.

Asmalardaki kanama, büyük çapta toprak sıcaklığı ile ilgilidir. 20 cm toprak derinliğinde sıcaklığın +4 0C ile +6 0C arasında olduğu dönemde çok çok az bir kanama ihtimali mevcut olup sıcaklığın +8 0C’ye çıkması dahi bu ihtimali fazla arttırmamaktadır. Toprak sıcaklığının giderek artması sonucu kanama yoğunluğu da artış göstermektedir. Toprak sıcaklığı 10 - 12 0C’ye ulaştığında maksimum kanama yoğunluğuna erişilmektedi

Budamanın gerçekleştiği kesim yerlerinde dışarı çıkan bu sıvı, yeni kesim işleminin yapılmaması halinde kısa bir süre içerisinde azalarak sona ermektedir. Bu durum bir basıç azalmasından olmayıp kesit yerlerinde kısa süre içerisinde bir mantar dokusu oluşmaya başlayarak iletim demetlerinin dışa açık uçlarını kapatmasından kaynaklanmaktadır. İşte bu esnada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Akan bu sıvı şayet asmanın kış gözleri üzerinde birikim yapacak olursa, bu gözlerin sürmesi gecikebilmekte ve hatta bazen sürmeyi dahi önleyebilmektedir. Bu nedenle ülkemizin bazı yörelerinde ilkbahar donlarının tehlikeli olduğu yörelerde budama zamanının tayinin çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu neden çok fazla kanama özelliğine sahip çeşitlerde budama zamanı iyi tespit edilmelidir"

ÜRGÜP ZİRAAT ODASI

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birimi

Tarım Danışmanı Emre Yeşil