İçişleri Bakanlığı bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında derneklere proje karşılığı yardım konuları belirlenmiş olup, 03 Şubat 2023 tarihi itibariyle proje başvuruları başladı. 

2023 yılı proje başvuruları için hazırlanan başvuru rehberi Nevşehir Valiliği www.nevsehir.Eov.tr ve www.siviltoplum.qov.trlnevsehir web sayfalarında yayınlandı. 2023 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri belirlenmiştir; sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması, Kamu-STK iş birliği ve STK'lann karar alma sağlanması, İnsan hakları ve demokrasi, Şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele, Göç ve uyum, Gönüllülük, Sosyal girişimcilik, Afet bilinci, Trafik bilinci, kadın hakları, aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, Toplumsa| dayanışmanın desteklenmesi, Toplumsal kalkınmanın desteklenmesi, İstihdamın arttırılması, Engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi, Eğitim, kültür, sağlık Ve spor, Tarihi ve kültürel değerlerin korunması, Hayvan hakları, Çevre ve doğal yaşamın korunması.