Son yıllarda gıda israfı, açlıkla mücadele, küresel gıda krizi gibi konular gündemimizden adeta hiç düşmüyor.  Dünyadaki yiyeceklerin üçte biri israf ediliyor.  Türkiye'de her yıl 51 milyon ton gıda israf ediliyor. Peki sizce ekmek, yemek, su başta olmak üzere Nevşehir'de gıda israfı yapılıyor mu?

SİZCE NELERİ İSRAF EDİYORUZ?

Nevşehir'de yaşayan vatandaşlar olarak üç öğün kurulan sofralarda yediklerimizin ne kadarı çöpe gidiyor hiç düşündünüz mü?

"Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allâh isrâf edenleri sevmez." (A´râf Suresi 7/31)

"Yediğimiz Her Lokmanın Kıymetini Bilelim, Soframıza Sahip Çıkalım"

Bugün, Dünya Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü:

Birleşmiş Milletler tarafından "Gıda kaybı ve israfı"nın ekonomiye ve çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek, bireyler ve devletler bazında farkındalık oluşturmak amacı ile 29 Eylül "Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü" ilan edilmiştir.

En basit anlamı ile gıda israfı, tarladan sofraya kadar üretilen gıdaların tüketilemeden çöpe gitmesidir. Daha geniş anlamıyla, tarladan tedarik zincirlerine, satış noktalarından evlere, her koşulda üretilen gıdanın yok olması veya tüketilmeyecek duruma gelmesiyle birlikte gıda israfı oluşmaktadır.

Gelir dağılımındaki adaletsizlikler, bilinçsiz ve açgözlü tüketim alışkanlıkları gıda israfında belirleyici rol oynamaktadır.

2021 yılında yayımlanan "Gıda İsrafı Endeks Raporu"na göre dünyada 2019 yılında 931 milyon ton gıda (kişi başı 74 kg) israf edilmiştir. Gıda israfının % 61`i evlerde, % 26`sı ev dışı tüketimde ve % 13`ü de satış kanallarında gerçekleşmiştir. Bu oranlar küresel gıda üretiminin % 17`sinin israf edildiğini ve sera gazı üretiminin % 8-10`unun israf kaynaklı olduğunu göstermektedir.

Gıdaların % 60’ı insan tüketimine uygun olduğu halde atılıyor ve israf oluyor. Dünya nüfusunun %10`u (800 milyon) açlıkla mücadele ederken, israf edilen gıdanın dörtte biri kurtarıldığı takdirde bu insanları doyurmak mümkün olabiliyor.

Özellikle meyve, sebze ve tahıl en çok israf edilen gıda türleridir. Gıda israfı aynı zamanda su, toprak, enerji, emek ve sermaye gibi kaynakların da israfı anlamına gelir. Bu yönüyle iklim krizinin de nedenlerinden biridir. Gıda israfının yarattığı olumsuz etkileri azaltmanın yollarını öğrenmek ve uygulamak, gezegenin ve insanlığın geleceği açısından son derece önemlidir.

Bu nedenle “ YEDİĞİMİZ HER LOKMANIN KIYMETİNİ BİLELİM.

Bir tane çöpe atsam, bir lokma bıraksam diye düşünmeyelim. Herkesin bir tane, bir lokma çöpe attığında dünyada milyarlarca ton gıdanın çöpe atılacağını unutmayalım.

Her bir lokmayı çöpe attığımızda aynı zamanda onu üretmek için kullanılan suyu, toprağı, enerjiyi, sermayeyi ve harcanan emeği de çöpe attığımızı bilelim.

SOFRAMIZA SAHİP ÇIKALIM.