Karamanoğlu Mehmet Bey’in 746 yıl önce 13 Mayıs 1277’de çıkardığı ve Türkçe’nin resmî dil olarak kabul edildiği fermanın yıl dönümü, günümüzde Türk Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Türkçe, derin ve köklü tarihiyle büyük bir medeniyet dilidir. Hem konuşma ve yazı dili / hem resmî dil / hem de eğitim ve bilim dili olarak yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş, bir dünya dili hâline gelmiştir.

Karamanoğlu Mehmet Bey, Türk Dili’nin önemine ve korunmasına işaret etmiştir. Büyük medeniyetlerden süzülerek gelen Türkçe, bu fermanın öncülüğünde nesilden nesile aktarılmıştır. Milletimizin, Türk Dil Bayramı kutlu olsun. (Kaynak: https://www.tdk.gov.tr/icerik/duyurular/)

Dil, kişinin varlık alanının ses, yazı ve beden diline dönüşmüş halidir. Her millet ve onu oluşturan bireyler, kendi dil evreninde kimlik kazanır. Bu açıdan dil, maziden gelen kıymetlerin, zihniyet ve psikolojinin, fert ve cemiyetin bir ifadesidir. Şahin (2014: 828). Dil aynı zamanda ulus ve millet kavramlarının da oluşmasını sağlayan temel kurucu öğedir. [Yrd. Doç. Dr. Şerif ORUÇ]

Türkçeleri varken yabancı sözcük kullanmayabiliriz. Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu çağımızda, Türkçe yazılım yanlışları yapmak ve doğru sözcükleri kullanmamak hiçbirimize yakışmaz. Bilgisayar ayarlarını yap(tır)arak İnternet yazışmalarında Türkçe harfleri doğru kullanabiliriz. Günlük dilin bozulmasının durdurulması için çalışabiliriz. [Prof. Dr. Tuncer ÖREN]

Türkçe, Milletimizin birlik ve beraberliğindeki en önemli iletişim ve etkileşim unsurlarındandır. Türk Milleti, Orta Asya’dan Orta Avrupa’ya kadar hüküm sürmüş, skolastik düşünceden uzak aklı ve ilmi önemsenmiş, çağ kapatıp çağ açmış bir maziye sahiptir. Ancak günümüzde, asırlık geçmişimizin kültürel ve ilmi değerlerimizin yazılı kaynaklarını okuyabilen, değerlendirebilen bir elin parmaklarının sayısını geçmeyen yetkin insanımız bulunmaktadır. Ayrıca, günümüzde evrensel ölçekte bilgi üretebilen, dünya bilim literatürüne Türkçe katkı sağlayabilen, maalesef az sayıda insanımız bulunmaktadır.

Türkçe’nin, yerelden ulusala / Türk Dünyası’ndan bilim dünyasına kadar; vicdanın, hoşgörünün, kardeşliğin ve barışın vazgeçilmez timsalinin bir göstergesi olduğunu; birey / millet / Türk coğrafyasında yaşayan her bir fert olarak üzerine düşen görevi, tereddütsüz yerine getirerek katkı sağlanmalıdır.

Birlik ve beraberliğimizin bir timsali olan Dilimiz; ulusal ve uluslararası nitelikte kültürel ve bilimsel projelerle bir dünya dili olduğu alemi cihana gösterilmeli, kültür emperyalizminin tuzakları etkisizleştirilmelidir. (Bkz.: https://www.fibhaber.com/unesco-2021-yunus-emre-yili-ve-turk-dili)