BAŞARININ ESASI

               Dr Seyfi ŞAHİN

İnsan oğlunun hayatta başarısı, şu sosyolojik esasa bağlıdır.

Lider, Teşkilat ve doktrin…  Burada doktrin, inanç, düşünce ve dava manasınadır.

Eğer bir davanız mücadeleniz varsa, başarmak istiyorsanız bu prensipleri uygulayacaksınız.

Bunun için İslam’ı ve Peygamber Efendimizi (sav) misal verelim.

Peygamber Efendimiz liderdi.

Nasıl bir lider?

Kainatın yaratıcısı Allah tarafından çok özel yaratılmış.

Liderlik kabiliyet ve sıfatı eşsizdi.

Sahabelerden bir teşkilat kurdu.

Bu sahabeler, Allaha ve resulüne, teslim olmuş, hiç Peygamber Efendimizi tartışmamış.

Canı pahasına emirleri yerine getirmiş, efendimizi tarafından özel yetiştirilmiş, her biri lider insanlardı.

Onlar her gittiği yerde lider oldular, insanları doğru yola ilettiler, devletler kurdular.

Halbuki onlar çok aşağılık bir cahiliye Arap’ı idiler.

Dünyayı binlerce yıl idare etmiş cihangir devletler kuranları onları taklit ettiler

Onların yolunda gittiler. Başardılar.

İslam, insan oğlunun dünya ve ahirette mutluluğu için Allah tarafından gönderilmiş bir sistemdi.

Kuranla sınırları çizdi.

Helal ve haramı, kul hakkını belirleyip;  “örnek İnsan, gönderdiğim Elçiye uyun” dedi.

Uyanlar kurtuldu. Uymayanlar helak oldu.

                ***

Allah’ın yolunu, unutanlar sapıtanlar, kaybedince,

Allah’ın düşmanları; Müslümanlara hakim olup onları yönetimden uzaklaştırdı.

Cahiliye (Batı) hukukunu getirdi. Helalleri yasaklayıp, haramları meşru kıldı. Yaygınlaştırdı.

Bu sistemin başında da lider vardı. İngiliz kralı…

İngiliz devlet teşkilatı, ordusu ve başka milletler içinde yetiştirdiği köleleri (Masonları) ordusuna kattı.

Böylece, İspanya ve Fransa donanmasını trafalgar’da,

Fransa ve Alman ordusunu Waterloo da tahrip edip Dünyaya hakim oldu.

Herkese hükmetti.

Osmanlı devletine Masonlar yoluyla, Rus devletine de Komünistlerle hakim oldu.

Bu lider, teşkilat ve  doktrinle, davası ve inancı, Batı hukukunu ve protokolünü kabul ettirdi.

Dünyada bütün yöneticiler, frak giydi.

Bütün yöneticiler, ziyaretlerinde  İngiliz protokolünü uyguladı.

İngiliz krallığının efendiliğini kabul etti.

Tabii ki dünyada bu protokolü, kırmızı halıyı, frakı sadece Erdoğan uygulamıyor.

O mavi Türk halısını tercih ediyor.

Kırmızı ceketli İngiliz bandosunu değil, mehteri müzik olarak kullanıyor.

Bu gün İngiliz krallığı zayıfladı. Onların soyundan, Dünya sermayedarları  Rockfeller ve röçildler,

Pentagon teşkilatı ile, Batı emperyalizmini acımasız şekilde uyguluyor.

İnsanları markalarla, faizle, AVM lerlerle, gerekirse silahla sömürmeye devam ediyorlar.

Halbuki, “Dünya beşten büyüktür”.  “Amerika’ya güven olmaz”  “BM fonksiyonunu yitirdi.”

Gazze’de, doğu Türkistan’da insanlık katlediliyor.

Bütün bu sorunlara çözüm gerekmez mi?

Bunun için bir lider, bir teşkilat yani Türk devleti ve doktrin İslam gerekir.

Allah’ım bizi kurtar, Peygamberinin yolunu göster ki felaha erelim.
__________________________--

28.12.2023,Kayseri.