BİZİM KÖY,MAHMUT MAKAL VE DEMİRCİ KASABASI

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Gülağaç İlçesi  tıpkı Acıgöl ilçesi gibi sonradan ilçe olmuş ve Nevşehir’in Acıgöl ilçesi ile  sınırı olan  Aksaray iline bağlı bir ilçedir. 1940 lı yılların sonunda 1950 li yılların başında Aksaray İlçesine bağlı(o zaman ilçe idi) Demirciköy Türk ve dünya basınında en çok tanınan köylerin başında gelmekte idi. Bu köyde doğan öğretmen Mahmut Makal Bizimköy diye bir kitap yazmış, son derece yalın ifadelerle köy yaşından kesitler sunmuştu. Kimi edebiyat eleştirmelerince bu kitap “Köy edebiyatının başlangıcı” da sayıldı.  Bizim Köy kitabı birden ünlendi Mahmut Makal’ı hem dünyaya tanıttı hem de ceza almasına neden oldu.

Demirci köy(şimdi kasaba) Nevşehir-Aksaray yol güzergahında Saratlı, Süleyman Hüyüğü,Camiliören vb. gibi komşu köylerle sınır olan bir Aksaray Kasabasıdır. Demirci’nin kuruluşu 17 yy. dayanır. Bölgeye gelen ve Hacı Ali ismi ile anılan bir demirci bu bölgede seyyar olarak demircilikle uğraşır. Civarda göçebe olarak yaşayan ailelerin demir işlerini yapar. Demirci ustasının yanına gidip gelenler bölgeye “Demirci” ismini takmıştır.

Demirci Kasabası çoğu Orta Anadolu köyleri gibi eski taş evleri ile de ünlüdür. Korunması gereken bu taş evlerinde kaderine terk edildiği açıktır.

Mahmut Makal,Aksaray’ın Demirciköy’ünde doğdu (1 Ocak 1930). İlköğrenimini köyünün okulunda, meslek eğitimini İvriz Köy Enstitüsü’nde ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde tamamladı. Yazın yaşamına 1948’de Varlık dergisinde başladı. Kitapları da Varlık Yayınevi’nce yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen ve müfettiş olarak görev yaptı. Bakanlık, eğitim teknikleri öğrenimi ve araştırmaları için 1962’de bir yıl İngiltere’ye yolladı. 1964-1965 öğretim yılında, Paris’te Avrupa Sosyoloji Merkezi’nde sosyoloji okudu. 1971-1972 öğretim yılında Venedik Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı dersi verdi.

(Mahmut Makal ve babası,1943)

Köy Edebiyatı türünde çok sayıda eseri olan Mahmut Makal 09.08.2018 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir. Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerden çok sayıda yazar ve şair  çıkmıştır. Mahmut Makal’da bunlardan birisidir.

Aksaray, Nevşehir, Niğde Kırşehir, Yozgat ve Kayseri komşu illerin kültürleri, gelenek ve görenekleri de birbirine çok benzemektedir.

Demirci Kasabası Nevşehir il sınırına oldukça yakın bir bölgede bulunmaktadır.