DURAN’IN TÜRKÜSÜ

1971 Mayısının ortasında Nevşehir Merkez Ortaokulu’nda

Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak eğitimcilik yaşamımız başladı.

İlkbahar’ın güzel günleri.

Sıcaklar bastırdı bastıracak.

Öğrencinin ilgisi dağınık.

Güneş giren dersliklerde, öğle sonrası uyuyanlar oluyor.

Ders yılı sonunda sen ders yapmağa kalkarsan olacağı budur.

Öğrenci öğretmeni önemsemez olmuş.

Çünkü, bitirme sınavları var Haziran boyunca süren.

Her gün, öğrenciler, çevrede yeşili, ağacı, suyu olan yerlere pikniğe gidiyorlar.

Bazen başlarında öğretmen de olmuyor.

Öğrencinin ereği, kendini okul dışına atmak…

Ders yılı boyunca kapalı dersliklerde dura dura, bıkıp usanmışlar.

Vakti değerlendirmek için, son günleri türkü söyleterek geçiriyoruz.

Sesleri titrek, ham da olsa, köyden gelen çocuklar güzel türkü çağırıyorlar.

Bir köy çocuğunun çığırdığı türküyü ses alma aygıtıyla banta kaydettim.

Sonra, bunun sözlerini yazıp getirmesini istedim öğrenciden.

Çocuk, defterinden yırttığı bir sayfaya türküyü yazıp verdi, ertesi gün.

Eksik dizeler var: Yörü Duran yörü, atın kişniyor…Arkası,yok.

Fakat, türküde Erekli adı geçiyor.

Neresidir Erekli ?

Ereğli olabilir mi?

Öğrenciye sordum.

Bilmiyordu ; açıklayamadı.

O da köyünde duyup, öğrenmiş.

Dinleye dinleye güzel seslendirir olmuş türküyü.

Köy çocuklarının, çobanların yatkınlığı vardır türkü çağırmağa.

Belki bir bilen çıkar DURAN’IN TÜRKÜSÜ’nü.

Bunun ne önemi var, diyebilir miyiz?

Hayır. Türkü derleyenler için gereklidir,

hatta zorunludur bu bilgileri elde etmek,

derleyip toplamak, kayda almak.

Kültürel-ekinsel değeri vardır türkü sözlerinin.

Unutulup gitmesin diye.

Erekli’den de çıktım yıldız parladı

Sağımı solumu duşman bağladı

Çaldım dabancamı ateş almadı

Yörü Duran yörü dosdun yoğumuş

Neydi Duran’ımın da suçu

Vay anam didikce vurdular daşı

Erekli’nin altında da gurmayın bazar

Gondurman sinekler yareler azar

Duran ölmüş diyi atı boş gezer

Yörü Duran yörü dosdun yoğumuş

Çadırımın önü – anam- güneye garşı

Neyidi de babayiğit Duran’ımın suçu

Vay anam didikce çaldılar daşı

Guru dere dirler güneye garşı

Of anam didikce çaldılar daşı

Yohdur Duran’ın tek bir gardaşı

Yörü Duran yörü galma yolundan

Çadırımın önü - anam – batıya garşı

Yandım anam didikce vurdular daşı

Yohdur Duran’ın tek bir gardaşı

Yörü Duran yörü dosdun yoğumuş

****