banner461

Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kapadokya Üniversitesi, son başvuru tarihi 20 Nisan 2021, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Doktora derecesini Kent ve Çevre Bilimleri, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Şehir Planlama veya Mimarlık alanlarından birinden almış Öğretim Üyesi 5 akademik personel alacak.

banner15
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
08 Nisan 2021 Perşembe 11:55

banner517
banner134

Kapadokya Üniversitesi, son başvuru tarihi 20 Nisan 2021, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Doktora derecesini Kent ve Çevre Bilimleri, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Şehir Planlama veya Mimarlık alanlarından birinden almış Öğretim Üyesi 5 akademik personel alacak.

İşte 06 Nisan 2021 Tarihli Akademik Kadro İlanı

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

  1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
  2. YÖK formatında özgeçmiş.
  3. Yayın listesi.
  4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
  5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
  7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
  8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini İşletme veya Yönetim ve Organizasyon alanlarından birinden almış olmak.

1

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Kent ve Çevre Bilimleri, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Şehir Planlama veya Mimarlık alanlarından birinden almış olmak, Şehir ve Bölge Planlama konularında çalışmaları bulunmak.

2

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Dil ve Konuşma Terapisi

Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlığını KBB alanında almış olmak.

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Odyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

Dil ve Konuşma Bozuklukları ile Odyoloji alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak.

1

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi               : 06.04.2021

Son Başvuru Tarihi             : 20.04.2021

Ön Değerlendirme Tarihi    : 20.04.2021

Sınav Tarihi                         : 21.04.2021

Sonuç Açıklama Tarihi       : 21.04.2021

Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

        Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

1.Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
2.Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
3.ALES sonuç belgesi,
4.ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
5.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
7.Özgeçmiş,
8.Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
9.Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
10.Lisans not dökümü (Onaylı belge),
11.Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
12.Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)  
13.Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
14.Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.)

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

Ales

YDS

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

Öğr. Gör.

Eczacılık, Biyoloji, Biyokimya lisans mezunu olmak. Yüksek lisans yapmış olmak ve Farmakoloji alanında çalışmaları bulunmak.

1

70

-


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.