GAGAVUZ YERİ HATIRALARI-2

                               Dr Seyfi ŞAHİN

Gagavuz yeri devlet başkanı Stefan Topal’dı.

Komrat üniversitesi rektörü dahil bütün devlet erkanı ile görüştük.

Bizi çok iyi karşıladılar.

Akşam bir protokol yemeği vardı.

Ben de bir konuşma yaptım.

“İnsanların hayatı gibi devletlerin de hayatı vardır.

Doğar büyür ve ölür. Nasıl Büyük Osmanlı, Roma imparatorluğu yıkılmışsa,

Rus imparatorluğu da bölündü, yıkılacak” dedim.

Arkada oturan ve iç kili olduğunu bildiğim bir Rus subayı bağırdı.

Ne diyor? dedim. “Rus imparatorluğu yıkılmayacak” diyor dediler.

Ayrıca gece programında Gagavuz oyunlarını da seyrettik.

Türkçe şarkılarla oyunları görüp, Türk folklorunun ne kadar büyük olduğu ile gururlandık.

Akşam bir misafirhanede kaldık. Çeşmeden akan sular gömük (balçık) gibi kokuyordu.

Çünkü Sovyetler dağılınca o kadar büyük bir sefalet oluştu ki,

Bütün tesisler, bakımsız ve sahipsizdi.

Bu sefaleti Türk cumhuriyetlerinde gezdiğimizde de gördük.

                ***

Sabah Pazar yerini gezdik, genelde satılan Tük malları idi.

Çünkü o zamanlar, bütün Doğu Avrupa, mallarını Türkiye’den alıyordu.

Onların tedarik merkezi İstanbul Laleli idi.

Orada pek çok, şair yazar ve ressamla tanıştık.

Türkiye’ye gelmek istiyorlardı.

Sonradan öğrendim ki, bir çok Gagavuz sanatkar Türkiye üniversitelerinde iş bulmuş.

Ben gezi ile ilgili Başbuğa Türkeş’e rapor sundum.

Onlara sonradan Başbuğ aracılığı ile örtülü ödenekten çok yardım yapıldı.

Ayrıca Başbakan Demirel , resmi kanalla Komrat’a çok yatırım yaptı.

Su tesisleri yenilendi. Yollar yapıldı. Kültür merkezleri inşa edildi.

Bir de seyrediyorsanız GTV diye Türk uydusundan bir tv kanalları var.

                ***

Ancak sonradan öğrendim ki, Gagavuzların Moldovan’lara karşı muhalefetini Rusya kullanıp,

Bütün okullarda Rusça eğitim yapıldığını duydum, üzüldüm.

Herkes iş bulmak için Moskova’ya gidiyormuş.

Vatandaş konuşurken bile bazen Rusçayı tercih ediyormuş.

Bunu GTV yi seyrederken de görüyorum.

 Bazı etkinlikler de Rusça kullanılıyor.

Haberler, hem Rusça hem de Türkçe veriliyor.

Türkiye’nin bu konuya el atıp buradaki Türkçe kaybı önlemesi gerekir.

                ***

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim.

Türk milleti büyük bir millettir.

Türkçe Adriyatik’ten Çin seddine kadar halen ayaktadır.

Bizatihi gidip gördüm.

Büyük Türkiye’nin gelişmesi ve cihan devleti olması yakındır.

Bunun için irade gerekir.

“Türkiye yüzyılı” planı bunun başlangıcıdır. İnşallah.

__________________________-

27.07.2023, Kayseri.