banner461

Yeni avukatlık ücretleri belirlendi! İşte yeni tarife…

Avukatlık ücretlerine zam geldi! 2022- 2023 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yürürlüğe Girdi. İşte yeni tarife…

banner15
Yeni avukatlık ücretleri belirlendi! İşte yeni tarife…
04 Eylül 2022 Pazar 16:34

banner517
banner134

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada; 2022- 2023 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 03.09.2022 tarihli 311942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Meslektaşlarımızın emeklerinin karşılığını almaları için azami çaba gösterdiğimiz bu süreç sonunda gelinen noktada Tarifemizin yaşadığımız ekonomik sorunların çözümüne katkı olması umudu ile yapılan değişikler aşağıda sıralanmaktadır:

TARİFE’DE ORTALAMA YÜZDE 110 ARTIŞ

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 oranında artış yapılmıştır.

Tarife’de, duruşmasız işler için yapılan artışa ek olarak, duruşmalı işlerin ücretleri -Sayıştay hesap yargılamaları dışında- duruşmasız işlerin iki katı olarak belirlenmiştir.

NİSBİ TARİFE’DE MİKTAR VE ORANLARDA KAYDA DEĞER ARTIŞ

Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen Üçüncü Kısmına yeni bir basamak eklenmiştir. Bu kapsamda yeni eklenen 100.000 TL limitli ve yüzde16 oranlı ilk basamağın yanında eskiden 40.000 TL olan yüzde 15 oranlı basamak da 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Takip eden basamaklarda da benzer şekilde hem miktarlarda hem de oranlarda artış sağlanmıştır. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Türkiye Barolar Birliği

2022- 2023 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA ÖZET

2022- 2023 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 03.09.2022 tarihli 311942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımızın emeklerinin karşılığını almaları için azami çaba gösterdiğimiz bu süreç sonunda gelinen noktada Tarifemizin yaşadığımız ekonomik sorunların çözümüne katkı olması umudu ile yapılan değişikler aşağıda sıralanmaktadır:
1. Maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, çeşitli
kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 oranında artış
yapılmıştır.
2. Tarife’nin “Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile
Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret” başlıklı Üçüncü Kısmına yeni bir basamak
eklenmiştir. Bu kapsamda yeni eklenen 100.000 TL limitli ve yüzde 16 oranlı ilk basamağın yanında
eskiden 40.000 TL olan yüzde 15 oranlı basamak da 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Takip eden
basamaklarda da benzer şekilde miktar ve oranlar artırılarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece, dava
konusu miktara bağlı olarak önceki tarifeye oranla kayda değer artık gerçekleştirilmiştir.
3. Tarife’nin “Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile
Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret” başlıklı Üçüncü Kısmına yeni bir basamak
eklenmiştir. Bu kapsamda 40.000 TL’lik ilk basamak 100.000 TL’ye yükseltilmiştir. Ayrıca ilk
basamak için önceki tarifede yüzde 15 olan oran yüzde 16’ya çıkarılmıştır. Takip eden basamaklarda
da benzer şekilde miktar ve oranlar artırılarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece, dava konusu miktara
bağlı olarak önceki tarifeye oranla kayda değer artık gerçekleştirilmiştir.
4. Tarife’nin “Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret” başlıklı 16. maddesinin
ikinci fıkrasında değişikliğe gidilerek, dava şartı arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip
edilen işlerde anlaşma belgesinin imzalanması halinde, avukatın anlaşma belgesinin hazırlanması için
sarf ettiği ilave emek ve mesai göz önünde bulundurularak tarife maddesi uyarınca hesaplanacak
ücrete dörtte bir oranında artış yapılması sağlanmıştır.
5. Yargı kararlarına uygun olarak Tarife’nin İkinci Kısım Birinci Bölümü’nde dördüncü bentte yer alan
“Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için” ve İkinci Kısım İkinci Bölüm 16. bent “İdare
ve Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için” (a) ve (b), 20. bent “Danıştay’da ilk derecede
görülen dava ve işler için” (a) ve (b) ile 23. bendin (b) alt bendinde duruşmalı işler, duruşmasız işler
için belirlenen miktarın iki katı olarak düzenlenmiştir.
6. Yargı kararlarının gereğini yerine getirmek amacıyla Tarife’nin “Tüketici mahkemeleri ve tüketici
hakem heyetlerinde ücret” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere “Ancak,
hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.” hükmü ile “Ancak, mevcut olduğu halde
tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle
kararın iptali halinde tüketici aleyhine vekalet ücretine hükmedilemez.” şeklinde iki fıkra eklenmiştir.
Saygılarımızla.
Türkiye Barolar Birliği 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.