Gezegen Yasaları

Ekseni etrafında dönen Dünya turunu tamamlarken geçtiği yoldan bir kez daha geçemeyeceğinin acaba farkında mıdır? . Evrenin yasaları değişkenliğin üzerine kuruludur. Galaksi hareket içindedir. Uzay kendini var eden ve yok eden maddelerle doludur. Oluşun ve yok oluşun devinimli hareketi öngörülemezliği de birlikte getirir. Nehir akan hayat veren ve hayat alan dünya damarlarındandır. Aynı nehir de iki defa yıkanılmazken, dünya geçtiği anın üstünden geçebilir mi? Bazen toplardamar bazen de atardamar olarak değerlendirilebilecek olan bu can damarları almadan can verememe döngüsünden haberdar mı? Emin değilim. Uzay içerisinde tanecikler bulundurmayan herhangi bir çekim yasasının olmadığı, oluşan durumlara yönelik kuralların koyulduğu, sonsuz keşifle dolu. İçinde yaşadığımız fakat fikrimizin olmadığı, ne için de ne de büsbütün dışında diyebileceğimiz istedikçe öğreneceğin istenmez ise de bilinmezliği ile birlikte öylece denklemleri bozmaya devam ederek duracaktır. Görmek, sevmek ya da hissetmek gerçekten bildiğimiz anlamına gelir mi?

  Her insan kendi evrenin de. Rasathaneler içerisinde olmak ile evrenin içerisinde ki onlarca yüzlerce ve binlerce gezegenin galaksinin fark edilmesi mümküne yaklaşır. Kuşlar uzayda kanat çırpamaz, atlar uzayda koşamaz ve bitkiler uzayda çiçek açamazlar. Gezegeninin çekimine kapılmayan göktaşı atmosferinde kayamaz. Keşfedilmeyi, keşfetmeyi bekleyen ilk gezegeni gökyüzünde bulmak, mümkün müdür? Gezegeni tanımak ve yaşatabilmek..