İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI

               Dr Seyfi ŞAHİN

Babil hükümdarı Nekabüdnazar, Yahudileri Filistin’den çıkardığından beri,

Yahudiler, tekrar Filistin’e dönme azmi ile hep çalıştılar.

Dünyanın her yerine dağılmalarına rağmen,

Kendi kültür ve milli varlıklarını kaybetmediler.

Allah tarafından Hz Musa’ya gönderilen Tevrat’ı da kendi kafalarına göre yeniden yazdılar.

Talmut diye, bir yaşama prensiplerini yazan kitap ile hayatlarını sürdürdüler.

Yahudilerin dışında Allah’ın yarattığı milletleri asla kendilerinden kabul etmediler.

Hatta bütün milletleri kendilerinin kölesi saydılar.

Çünkü  Talmut böyle söylüyor.

                ***

Yahudilerin, bu yanlış ve zararlı töreleri,

Dünyadaki bütün milletlerin onları dışlamasına sebep oldu.

Çünkü onların ticari ahlakları ve ticaret yolları, onları hep zengin etti.

Dünyadaki diğer milletleri para ile kendilerine hizmet ettirdiler.

Toplumlar içinde hep azınlık oldukları için yalaka bir karakter geliştirdiler.

Ama hiçbir  ülkede sevilmediler.

Çünkü Tevrat’ın bozulmasından sonra, Allah tekrar bir  kitap gönderdi.

Hz İsa ile İncil indirildi.

Ama Yahudiler onu da bozup tahrip ettiler.

                ***

İslam’ın gelişi nasıl insanlığı kurtuluşa erdirdi ise,

Medine ve Hayber’deki Yahudiler, tekrar Peygamber efendimize,

Zarar vermeye, çevredeki kabileleri İslam aleyhinde kışkırtmaya başladılar.

Efendimiz (sav) onları önce Medine’den sonrada Hayber’den çıkardı.

Hicaz, İslam olmayan kişilerin ikametine yasaklandı.

                ***

Yahudiler, Avrupa’da ve Asya’da yaşarken, ticaret yollarına ve büyük şehirlere yerleştiler.

Daha sonra İspanyadan çıkarıldılar.

Sultan 2. Bayezit, İspanyadaki Yahudileri kurtarıp,

Osmanlı topraklarına yerleştirdi.

Özellikle İzmir ve Selanik’te ikamet ettiler.

Tabii ki sanatları ve meslekleri gereği zengin oldular.

                ***

İngiliz kralları ölüp bitince,  Almanya (Hannover) dan gelip ,

İngiliz krallığını ele geçirenler, dünya Yahudilerini koruyup kolladılar.

Bilhassa Alman Yahudi’si Röçild ailesinin Avrupa ya dağılmasından  sonra,

İngiliz kralları onların parasını kullanıp,

Faizle dünyayı savaşlara sürükledi ve İNG banka faizle borçlandırdı.

Masonluk teşkilatı yoluyla da dünyaya hakim olup Yahudileri korudu.

                ***

Filistin; Osmanlı topraklarında olduğu için,

Yahudiler, İngiliz krallarını arkalarına alıp,

19 Yüzyılda Osmanlıyı yıkmaya karar verdiler.

Masonluk yoluyla Osmanlı devlet adamlarını ele geçirip,

 Osmanlı hanedanlığını yıkıp, devleti ortadan kaldırdılar.

Filistin’i İngilizler İşgal edip, bir Yahudi devleti kurmaya karar verdiler.

Rusya’nın (Stalin) ve Türkiye’nin başına(İnönü=pakrudini) iki Yahudi getirip,

Filistin’de bir Yahudi devleti kurdular.

Fransa, Amerika, İngiltere ve Türkiye’yi de garantör devlet yaptılar.

Şimdi Filistin topraklarını gasp eden İsrail,

Kendi varlığını devam ettirmek için, Filistin halkını yok etmeye çalışıyor.

                ***

Sonuç olarak, Yahudilerle Müslümanlar Amik ovasında (Hatay) savaşacaklar,

Müslümanlar galip gelecek inşallah..

Peygamber Efendimiz(sav) daima doğru söyler.

_____________________________-

09.10.2023, Kayseri.