MEZHEPSİZLİĞİN İTİBARI

                Dr Seyfi ŞAHİN

Dün bir tarikat radyosunda, mezhepsiz hoca Hayrettin Karamana veda haberi vardı.

Vay, vay, vay... Ne günlere kaldık Ya Rabbi?

Ehli Sünnet davasını güttüğünü iddia eden bir tarikat, mezhepsizleri şereflendiriyor.

Bu kıyametin alameti değil de nedir?

12 Eylül ihtilalinden sonra CIA ajanı Özal,  pek çok tarikata para dağıtıp,

Seçimde CIA nın ihtilal partisi ANAP ı destekletmişti.

Onunla beraber Özal; ben de burada yetiştim deyip Türk Ocaklarını yeniden açtı.

Maksat nedir biliyor musunuz?

12 Eylülde CIA generallere, ihtilal yaptırıp,  Türkeş’i idam etmek,

Sonra da Ülkücüleri dağıtmak istemişti.

İşte, ihtilal gecesi de, Özal’ı yatağından alıp Başbakan yardımcısı yaptılar.

Sonra da Başbakan ve Cumhurbaşkanı…

İşte tarikatların bir çoğuna ve Türk ocaklarına, Türkeş’e muhalefet,

Ülkücüleri de içlerine alıp MHP den koparma görevi verdiler.

Ondan sonra baktık ki, pek çok tarikat, dernek, vakıf ve Cemaat, Özal’ın arkasına takıldı.

Hey gidi para ve devlet gücü sen neymişsin?

                ***

CIA Ortadoğu şefi Graham Fuller, “Müslümansız Dünya” kitabında;

“Biz Vehhabilerle çalışıyoruz. Şia yı kullanıyoruz.

Bizim düşmanımız Ehli Sünnettir. Türkler de Ehli Sünnettir.

O halde Türkiye’yi yıkmalıyız” diyor.

Başka kim diyor?

İngiliz,  Alman istihbaratı ve MOSSAD, diyor.

Başka kim diyor? Vatikan diyor.

Bir de ve daha etkili olan, Batılı düşmanların Oryantalist dedikleri özel yetiştirilmiş misyonerler,

Ayrıca onların Mısır El Ezher’de ve Türk İlahiyat fakültelerinde yetiştirdikleri bazı hocalar,

Ehli sünnete şiddetle karşı çıkıyorlar.

Bunların içinde bilhassa Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve onun yetiştirdiği hocalar,

İslam’ın özü olan Ehli Sünneti ve mezhepleri ret ediyorlar.

                ***

Ehli Sünnet nedir?

Allah’ın, Kuranı Kerimde, emrettiği, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) yoludur.

Ehli Sünnet yolu, farz bir sistemdir.

Çünkü Allah’ın emridir.

İnsanların dünyada ve ahirette mutluluğu ancak Ehli Sünnet yolu ile mümkündür.

Diyorlar ki Peygamberimizin (sav) mezhebi mi vardı?

Elbette yoktu. Çünkü yolu dosdoğru idi.

Ama Abbasiler döneminde Müslümanlar sapıtıp,  yolunu kaybedince,

İşte o zaman, Peygamberimizin hadisleri toplanıp derlenmeye başladı.

Bu konuda sahih olan 6  kitap, yani “Kütübü Sitte” toplandı.

Tekrar İslam, yeniden yaşanıp öğrenmeye başlanıldı.

Buna da mezhep imamları yol gösterdi.

Amelde Mezheplerimiz, Hanefi, Şafi, Hambeli ve Malikidirler.

Bu dört imamın mezhepleri haktır. Gerisi batıldır.

Bir de itikatta mezheplerimiz vardır.

Onlar da Maturidi ve Eşaridir.

Bu mezheplere uymayanlar sapıtmıştır.

                ***

Takdir edersiniz ki, Namaz bile kılmayan Müslümanlar çoğunluktadır.

Yani ne kadar cahil bırakıldığımızı varın anlayın.

İşte bu ortamda mezhepsiz ilahiyatçıları, tarikat içinde de itibar görmesi,

Hem şaşılacak, hem de üzülecek olaylardır.

Mezhepsizleri kınıyorum.

____________________________-

28.09.2023, kayseri.