banner461

Ağustos Ayı İl Genel Meclisi Olağan Toplantısı Gerçekleşti

Nevşehir İl Genel Meclisi Ağustos Ayı olağan toplantısı tamamlandı.

banner15
Ağustos Ayı İl Genel Meclisi Olağan Toplantısı Gerçekleşti
07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:02

banner517
banner134
Nevşehir İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman ÖZGÜN Başkanlığında, Aynur ASİLTÜRK ve Akif KABUKCUOĞLU ‘ndan oluşan divan katip üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımı ile yoklama yapılarak Ağustos Ayı toplantısı açıldı. Nevşehir İl Genel Meclisi, beş gün sürence önceden belirlenen ve toplantı esnasında ek olarak gelen gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.
 
Toplantı ilk gün olan 01.08.2017 Salı günü, Temmuz ayı son toplantısında alınan meclis karar özetlerinin okunmasıyla başladı. Daha sonra meclis gündeminde yer alan konular tek tek görüşülerek karara bağlandı.  
 
Nevşehir İl Genel Meclisi Ağustos Ayı toplantısı bir , iki, ve üçüncü  birleşimlerinde,
 
- İlimiz Hacıbektaş İlçesi Başköy-Güzelyurt Köyü arasında bulunan H-25-2 KKN’li yol ağımızın devamında, İl Özel idaresine ait yol ağında kalan kısmının, Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından yapılabilmesi için Nevşehir İl Özel İdaresi ile Kırşehir İl Özel İdaresi arasında protokol yapmak üzere Genel Sekreterliğimize yetki verilmesine.
 
- İlimiz Ürgüp İlçesi, Çökek Köyü, 134 ada, 9 nolu parsele ait Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan PİN;NİP-27677 nolu nazım ve PİN;UİP-27678 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8. Maddesinin b bendi ile 5302 sayılı kanunun 10.maddesinin c bendi ve 70. Maddesi gereği, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine.
 
- İlimiz Gülşehir İlçesi Eskiyaylacık Köyü, 125 ada 9 nolu parsele ait Güneş Enerji Santrali Alanına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan PİN;NİP- 13671 nolu  1/5000 ölçekli nazım ve PİN;UİP-13672 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8. Maddesinin b bendi ile 5302 sayılı kanunun 10.maddesinin c bendi ve 70. Maddesi gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
- İlimiz, Kozaklı İlçesi, Karasenir Köyü, 0 pafta, 643 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan PİN;NİP-27094 nolu nazım ve PİN;UİP-27095 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliğinin, 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesi ve 5302 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin c bendi gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına karar verilmiştir.
 
Daha sonra yapılan, dört ve beşinci birleşimlerinde ise,
 
-  Nevşehir İli Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 125 ada 58 ve 67 nolu parsellere ait Konut Dışı Kentsel Kullanım Alanına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan PİN;NİP-27135 nolu 1/5000 ölçekli nazım ve PİN;UİP-27137 nolu 1/1000 ölçekli uygulama ilave imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin b bendi ve 5302 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin c bendi gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
- 6824 Sayılı Kanunu’nun 2. Maddesine istinaden, Elektrik Dağıtım/Perakende Satış Şirketlerinden Devir Alınan Elektrik Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında, 6360 Sayılı Kanun gereği,30.03.2014 tarihi itibariyle Belediyelik iken tüzel kişiliğinin sona ererek İl Özel İdaresine devri yapılan 19 adet köye dönüştürülen belediyenin, Türkiye Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketine (TEDAŞ) olan borçlarının ödenmesi için yapılandırmak ve uzlaşma sağlamak üzere Genel Sekreter Savaş BENLİ’ ye yetki verilmesine.
 
- Nevşehir İli Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 102 ada, 176, 177, 187, 189, 222, 225 nolu parsellere ait Güneş Enerji Santraline ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan PİN;NİP-27333 nolu nazım ve PİN;UİP-27334 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin b bendi ve 5302 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin c bendi gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
-  İlimiz Merkez İlçe, Boğaz Köyü sınırları içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinin revizyon imar planına ait şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan PİN;NİP-27796 nolu nazım ve PİN;UİP-27799 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin b bendi ve 5302 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin c bendi gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
- İl Genel Meclis Başkanı Süleyman ÖZGÜN’ ün verdiği sözlü öneri ile  “ 5302 Sayılı Kanun ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde bahsi geçen “Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.” hükmüne istinaden İl Genel Meclisinin Eylül Ayına rast gelen toplantısında tatil kararı alınmasına, karar verilerek Ağustos Ayı toplantısı 07.08.2017 Pazartesi günü sona ermiştir.
 
Toplantının sona ermesini müteakip, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15.maddesi gereğince alınan kararlar Valilik Makamına sunulmuştur.
 
 
  

Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.