banner461

Nevşehir Belediyesi'nden 5 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki 2 arsa ihale ile satılıyor. İhale 25 Ekim'de yapılacak..

banner15
Nevşehir Belediyesi'nden 5 milyon TL'ye satılık 2 arsa!
11 Ekim 2017 Çarşamba 10:17

banner517
banner134

Nevşehir Belediye Başkanlığı, İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki 2 arsa ihale usulü ile satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon TL olarak belirlenen arsalar için ihale 25 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 10:30’da yapılacak.
 
İLİMİZ TAPUNUN İBRAHİMPAŞA MAHALLESİNDE BULUNAN 2 ADET (TİCARET + KONUT ALANI RUHSATLI) TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Nevşehir Belediye Başkanlığından:
 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Nevşehir Merkez İbrahimpaşa 1. Mıntıka, tapunun 20 K 3 pafta 3115 ada, 2 parselde bulunan 7.000 metre arsa ve 3 parselde bulunan 7.287,65 m² arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.
2 - İhale 25 Ekim 2017 Çarşamba günü Saat: 10:30’da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.
A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.
D. İmza sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.
G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.
4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Muhammen bedel ve teminatlar;

a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.
6 - Teklifler ihale günü Saat: 10:25’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
7 - İhaleyi alan; ihale bedelini İhale Onayını takip eden 15 gün içerisinde peşin olarak ödeyecektir.
8 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. Arsalara ilişkin bilgi ve belge Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.
9 - İhaleye ilişkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.
10 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.