Nevşehir İl genelinde özel çocuklarımızın daha iyi bir yaşam sürdürebilmesi, geleceğe daha umutla bakabilmeleri, hayattan beklentilerinin karşılanması, kendi hayatlarını idame ettirecek bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim çalışmalarına azami derecede önem verilmektedir.

Özel çocuklarımızı her fırsatta kucaklayarak, eşit ve değerli olduklarını göstermek en temel amaçlarımızdandır. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini sağlayacaktır.

Özel çocuklarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak sorunlarına sahip çıkmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesi için Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda İlimiz genelindeki çalışmalarımız ivmeli bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarımız;

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZA ÖZEL EĞİTİM
 

Nevşehir İş genelinde özel çocuklarımızın daha iyi bir yaşam sürdürebilmesi, geleceğe daha umutla bakabilmeleri, hayattan beklentilerinin karşılanması, kendi hayatlarını idame ettirecek bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamak için Bakanlığımız tarafından özel eğitim çalışmalarına azami derecede önem verilmektedir. Özel çocuklarımızı her fırsatta kucaklayarak, eşit ve değerli olduklarını göstermek en temel amaçlarımızdandır. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini sağlayacaktır. Özel çocuklarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak sorunlarına sahip çıkmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesi için Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda İlimiz genelindeki çalışmalarımız ivmeli bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda;

  • İlimiz Olcay Sağlam Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerimize ve velilerine yönelik; özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla faaliyetler yürütülmekte ve öğrencilerimize destek olmaya devam edilmektedir.
  • İlimizde 8 özel eğitim okulumuz bulunmakta olup bu okullarımızda toplam 245 özel eğitime gereksinim duyan öğrencimiz eğitim almaktadır. Ayrıca okullarımız bünyesinde açılan 71 özel eğitim sınıfında toplam 132 öğrencimize yönelik eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Özel eğitim okullarımızda ve özel eğitim sınıflarımızda 232 öğretmenimiz görev yapmaktadır.
  • Kaynaştırma öğrencilerimize destek olmak amacıyla okullarımızda açılan destek eğitim odası sayısı 195'dir. Destek eğitim odaları; okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan, akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır. 2023-2024 Eğitim öğretim yılı içinde il merkezinde 87 aktif destek eğitim odasından 109 öğrencimiz faydalanmaktadır. 98 öğretmenimiz bu destek eğitim odalarında öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedirler.
  • Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için evde eğitim hizmeti sunulmaktadır. İlimizde evde eğitim hizmetinden 20 öğrencimiz faydalanmaktadır. Bu öğrencilerimizin eğitimlerinin devamını sağlamak için 38 öğretmenimiz görevlendirilmiştir.
  • Sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için hastane eğitimi verilmektedir. İlimizde 2 öğrencimize hastanede eğitim verilmektedir. Bu öğrencilerimiz için 1 öğretmenimiz görevlendirilmiştir.
  • İlimizde 437 özel eğitim gereksinimi olan öğrencimiz taşıma hizmetinden yararlanmaktadır. Bu hizmetin karşılığında 1 Ocak-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ödenen tutar 6.938.133 TL' dir.
  • Ayrıca ilimizde 6 Özel Rehabilitasyon Merkezinde 1.076 özel eğitime ihtiyaç duyan birey eğitim almaktadır. 1 Ocak-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ilimize gönderilen ödenek tutarı 25.716.536,05 TL'dir.

      Öğrencilerimiz için bu hizmetin sunulmasındaki takdirleri için Devlet ricalimize ve Bakanlığımıza, yönetici, öğretmen ve personelimiz ile velilerimize teşekkür ederiz.