OKULLAR AÇILIYOR – 2

                Dr Seyfi ŞAHİN

Eğitimle köleleşmiş Osmanlı aydınları bile,

Balkan savaşı ve 1. Dünya savaşında tamamen yok edildiler.

Bütün Osmanlı liseli ve üniversiteli öğrenciler şehit oldu.

Enver Paşanın Alman Masonlarına açtırdığı, gençlik teşkilatları Osmanlı topraklarındaki,

Sadece Türk gençlerini topladı.

Osmanlı tebası olan, diğer milletlerden pek asker alınmadı.

Bu politika, İngiliz politikasıdır ki, dünyada Türkleri yok etmek anlamını taşır.

1.Dünya savaşında asker edilen Türk çocuklarının tümü şehit oldu.

İngiliz kayıtlarına göre ölen Osmanlı sayısı 3 milyondur.

Sadece 15 hanelik bizim köyde dedem dahil, şehit sayısı 20 dir.

                ***

Cumhuriyet kurulunca yeni anayasa Avrupa hukukuna göre tanzim edildi.

“Tevhidi Tedrisat” kanununa göre, milli ve dini eğitim veren bütün okullar, medreseler  kapatıldı.

İlk okuldan üniversiteye kadar bütün okullar Avrupa okullarına göre düzenlendi.

Darülfünun Üniversite oldu. Rüştiye, lise , idadi, ortaokul oldu.

Okul kelimesi, Fransızca ekolden değiştirilip yerleştirildi.

Türk müziği eğitimi veren Dar ül Elhan kapatıldı.

Tamamen düşmanımız olan Batının  müziği ile  “Devlet Konservatuvarı” açıldı.

Din dersleri kaldırıldı. İslam’a ait her türlü bilgi kaynakları yasaklandı.

Harf inkılabı ile evlerde, okullarda ve kütüphanelerde ne kadar Türkçe eser varsa yakıldı. Satıldı.

Zaten babaları savaşlarda yok edilen çocuklara, din ve töre ile bir şeyler verilemedi.

Türk milleti, kendi değerlerinden, tarihinden koparıldı.

İnönü döneminde, gazete, dergi ve her türlü yayın da Allah ve İslam’la ilgili bilgi kullanmak yasaklandı.

                ***

Daha sonra 1947 yılında ABD ile Fulbrigith anlaşması yapıldı.

Türk milli eğitimi bu komisyona verildi.

Komisyon üyesi beş kişidir. 2 si CIA elemanı, 2 si MİT elemanı ( o da CIA ya bağlı)

Başkanı ABD büyükelçisidir. Milli eğitimi planlayan tamamen ABD olmuştur.

1949 yılında Vatikan ve CIA işbirliği ile takip edilen,

Oryantalizm denetiminde İlahiyat fakültesi açılmıştır.

Bu fakültede öğretim üyesi olanların referans olarak Oryantalistleri (misyonerleri)

Kaynak göstermesi zorunlu kılındı.

                ***

Bu eğitim sistemi ile müzikten tarihe, edebiyattan, güzel sanatlara kadar,

Bütün Türk çocuklarına, Batının üstünlüğü, tarihi, sanat ve edebiyatı öğretildi.

Tabii ki bu Eğitimden ancak mankurt çıkar.

Türkiye de böyle oldu. Okullardan yetişenler, atan, yatan, içen, sı..an,

Rüşvet ve yolsuzluk yapan, kadroları ehliyetsiz ve kalitesiz insanlarla dolan bir ülke oldu.

Sadece bu gidişata taş koyan Alpaslan Türkeş oldu.

MHP, Ülkü ocakları ve ülkücü kuruluşlar yoluyla Türk milletine kendini öğretti.

Dünya hakimiyetini kurmuş bir milletin tarihini hatırlattı.

Türklük gurur ve şuurunu, İslam ahlak ve faziletini,

Temeli İslam imanı ve Türk milliyetçiliği olan 9 ışık doktrinini sundu.

Türk birliği Turanı, Türk cihan hakimiyeti mefkuresi olan Kızılelma’yı Türk milletine öğretti.

Milyonları bulan bu kadroları, tabii ki ABD ve emperyalistler istemedi.

                ***

Türklük ve İslam eğitimi almamış cahil Türk çocuklarına Batı düşüncesi ve solculuğu öğrettiler.

Bu cahil ve hainler, İslam’ı, Türk milletini ve devletini Sovyet emperyalizmi adına düşman bildiler.

Ve Şuurlu Türk çocukları ile Sovyet güdümündeki Marksist kadroları çatıştırdılar.

Bu bahane ile de 12 Eylül ihtilalini yapıp, Türkeş’i ve Ülkücüleri idamla yargıladılar.

Ama Allah büyüktür. Hep kendisini seven Türk milletini korur.

Bu gün Milyonlarca Ülkücü, devlet kadrolarına hizmete devam ediyor.

Ama düşman planı olan Fulbrigith anlaşması da yürürlükte…

Acaba Türk milli eğitimi nasıl olmalıdır?  (devam edecek).

13.09.2023, Kayseri.