OKULLAR AÇILIYOR EĞİTİM NASIL OLMALI -3

                                               Dr Seyfi ŞAHİN

Okullar milli olmalı.

Yani eğitilmiş her Türk çocuğu, kendine güven içinde olmalı.

Bir malı üretirken, “Ben Türk çocuğuyum, kötüsünü yapmak bana yakışmaz” demeli.

“Ben bu okulda okuyorsam en iyisini bilmeliyim”, demeli.

“Tembellik, üşengeçlik, eringeçlik, hımbıllık ne de çirkindir, ben öyle olamam” demeli.

Kendi tarih ve kültürünü, sanat ve musikisini, mimari ve ülküsünü iyi öğrenip hazmetmeli.

Çalışkan, bıkmaz usanmaz ve yenilmez olmalıdır.

Dünya milletleri içinde Türk milletini; ilimde, teknikte en üst seviyeye çıkarmalıdır.

Milli gurur ve şuur taşımalıdır.

Türk milletinin ve Türk dünyasının birliği için, yani Turan için çalışmalıdır.

Hedefi, ülküsü yüksek olmalı, dünya hakimiyeti yani Kızılelma için çalışmalıdır.

Yani yıldızları hedeflemeli ki, ağaçtaki kuşu vurabilsin.

Kızıl Elma İlayı Kelimetullah ülküsüdür.

                ***

Her Türk çocuğu  İslam’ı bilmeli ve yaşamalıdır.

Hedefi dünya ve ahiret mutluluğu olmalı.

Son hedefi, Allah’ın Cemalini (güzel yüzünü) görmek olmalıdır.

Bunun için de Kuran ve Sünneti bilmeli,

Hayatını, Peygamber Efendimizin(sav) hayatına benzetmeye çalışmalıdır.

Gerek Peygamber Efendimizi(sav) taklit ederken de O’nun yolunda giden,

Türk ve İslam büyüklerini örnek almalıdır.

İlkokul ve orta okulda, ilmihal bilgilerini, Kuranı kerimi,

Siyeri, İslam tarihini iyi öğrenmeli, Sahabe efendilerimizin mücadelesini örnek almalıdırlar.

İslam tarihinde, İslam bozulmaya başlayınca, mezhep imamlarımızın,

Sünnete uygun, İslam’ı yeniden tanzim etmelerini iyi kavramalı,

Atalarımızın Sultan Tuğrul’dan itibaren Ehli Sünnet yolundan gidip,

Nasıl? Cihan hakimiyetini kurduklarını iyi öğrenmelidir.

                ***

Tabii ki, bu eğitimi vermek için,

Devlet başkanının iradesi,  Milli eğitim bakanının  ehil bir kişi olması,

ABD ile yapılan Fulbrigith anlaşmasının tek taraflı feshi gerekir.

Buna göre, yetki ve inisiyatif Türkiye cumhuriyetinde olmalıdır.

Ayrıca tabii ki, Anayasanın, 

Milli eğitim bakanlığı kanununun ve yönetmenliklerin düzenlenmesi lazımdır.

Orta  okulu bitiren her Türk çocuğu,

İmam bulunmazsa mihraba geçip, cemaate namaz kıldırabilmelidir.

Her Türkün, kul hakkından ve haramlardan sakınması, yani ihlaslı olması,

Peygamberimizin güzel ahlakına sahip olmayı şiar edinmesi gerekir.

Ayrıca tasavvuf yolunda olması onu insani ve İslami değerini yükseltir.

Unutmamak gerekir ki,

Rabbilalemin (cc);  ‘insanları kendine kulluk etsin ve kendini zikretsin” diye yaratmıştır.

Eğitimde hedef bu olmalıdır.

____________________________-

18.09.2023, Kayseri.