TÜRKLÜK ŞUURU

                Dr Seyfi ŞAHİN

Allah(cc), insan topluluğunu millet, millet olarak yaratmıştır.

Hucurat suresi 13. Ayette” Biz, sizi kavim, kavim yarattık” diyor.

Ne güzel yaratmış Elhemdülillah.

Onun için milletlerin varlığına saygı duyulur. Her millet sevilir.

Kaldı ki, Peygamber Efendimiz (sav); “ Kişi kavmini sevmekle kınanamaz” diyor.

O halde her kişinin,  kendi kavmini sevmesi  vaciptir.

Tabii ki, Türklerin de kendi  milletini sevmesi gerekir.

                ***

Bu anlayışla, Efendimizden(sav) sonra kurulan  bütün İslam devletleri,

Fethettiği Hiçbir ülkenin topluluğuna, zulmetmedi. Onları asimile etmedi.

Onların  diline de,  dinine de karışmadı.

Eğer İslam hukukuna uyarlarsa, isyan etmezlerse mutluca yaşarlar.

Nitekim,  Emeviler, Abbasiler,  Selçuklular, Osmanlılar ve Babürlüler;

Hiçbir milleti asimile etmedi onları inanç ve kültür olarak yok etmedi.

Bir Sırp gazeteci, “Bizi iyi ki, Osmanlılar idare etmiş, yoksa Katolikler bizi yok ederdi” diyor.

Buna en güzel misal, İspanyollar, inka ve aztekleri, Amerikalılar, Kızılderilileri,

İngilizler aborjinleri, Ruslar, Kumanları ve Kıpçakları yok ettiler.

En son Balkanlarda, çoğunlukta olan Türkleri, kadın çoluk çocuk yok ettiler, sürdüler.

Müslümanların, Anadolu’yu, Balkanları ve bilhassa İstanbul’u Fethettikten sonra,

Çılgına döndüler. Toplanıp haçlı seferleri düzenlediler.  Her seferinde yenilip,  toprak  kaybettiler.

Sonra da Rönesansı başlatıp, niye onlar her seferinde kazandılar, diye düşündüler.

Bilhassa İngilizler bunu bir bilim dalı olarak inceledi.

Buna “Şark meselesi , yani oryantalizm” dediler.

Sonunda şu kanaate vardılar ki; “İslam’ın bu başarısını Türkler sağladı”.

O halde, “Türkleri imha edelim, yok edelim. Onların etkinliğini ve devletlerini yıkalım.” Dediler.

Bunun için “İngiliz krallığı, Rus çarlığı ile” gizli bir anlaşma yaptı. 1650 yılında buna karar verdiler.

1812 yılında da Çinle aynı konuda gizli bir anlaşması yaptılar.

Sonra bunu, üçlü Pamir anlaşması ile pekiştirdiler

İşte, Doğu Türkistan’ın İşgali, Babür devletinin yıkılması (1858), 

Sonra Osmanlının yıkılması (1922), İran kaçar hanlığının Yıkılması (1925)

Daha sonra Mısır Krallığının yıkılması (1952) bu cümledendir.

                ***

Siz kendinizi bilmiyorsunuz,  ama düşman sizi çok iyi biliyor.

Cenabı Hak Kuranı Kerim Maide 54. Ayette: “Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse, bilsin ki, Allah öyle bir kavim getirecek ki, Allah onları sever Onlar da Allah’ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, Kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda Cihad ederler, hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah’ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir.”

Vani Mehmet efendi ; Bu millet Türk milletidir demiştir.

Sevgili Peygamberimiz (sav) buyurdu ki; “Türkler size saldırmadıkça siz onlara saldırmayınız”

İşte siz böyle bir milletsiniz. Zaten Türk tarihi de Bunu gösteriyor.

Emperyalistlerin ve onların uşağı yerli işbirlikçilerin Osmanlıya saldırmasının sebebini anladınız mı?

Onun için Türlük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti bizim şiarımızdır.

Her Türkün Türk milletini sevmesi vaciptir.

Her Müslümanın Türk milletini sevmesi de kuvvetli sünnettir.

Kutlu olsun.

22.04.2024, Kayseri.