banner461
banner195

Altınyıldız Koleji Öğretmenleri Ortaöğretime Geçiş Sınavı Sorularını Değerlendirdi

Altınyıldız Koleji Öğretmenleri Ortaöğretime Geçiş Sınavı Sorularını Değerlendirdi...

Altınyıldız Koleji Öğretmenleri Ortaöğretime Geçiş Sınavı Sorularını Değerlendirdi
12 Aralık 2013 Perşembe 14:37

banner143
banner134
ALTINYILDIZ KOLEJİ ÖĞRETMENLERİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI SORULARINI DEĞERLENDİRDİ.

 

TÜRKÇE SORULARI DEĞERLENDİRMESİ:

Türkçe sınavında sözcükte, cümlede anlam, paragrafta anlam, yazım, noktalama ve MEB tarafından kazanımları özellikle belirtilen fiilimsi ile cümlenin öğeleri konularına yer verildiği gözlemlenmiştir. Yani içerik açısından 20 Türkçe sorusunda 13 okuma ve anlama, 5 dil bilgisi, 2 yazım ve noktalama sorusuna yer verilmiştir.

Türkçe dersinde okuma anlama becerileri temel kazanımlarımız olduğundan bizler Altınyıldız Koleji olarak ayrıca bu alanla ilgili birçok çalışma yaptık. Yine temel kazanımlarımız arasında olan, yazım ve noktalama kazanımlarına, çalışmalarımızda yer vermemiz bugünkü sınav için öğrencilerimize sürpriz bir durum yaşatmamıştır. Hatta bu süreçte uyguladığımız tüm deneme, fasikül ve ödevlerimizdeki sorular merkezi sınavdaki sorularla neredeyse birebir örtüşmektedir. Bundan dolayı öğrencilerimiz sınav sorularını çözerken hiçbir zorlukla karşılaşmadıklarını dile getirmişlerdir.

Paragraf sorularının, özellikle önceki sistemin son yıllardaki sorularıyla karşılaştırıldığında, uzunluğunun azalması tüm öğrenciler için bir avantaj sağlamıştır. Ayrıca sınav süresinde bir soruya 2 dakika süre ayrılabilmesi öğrenciler için yine kolaylık sağlayan bir durumdur.

Yeni sistem, süreci takip ettiğinden bu ilk sınav belirleyici ve yol gösterici olmuştur. Fakat konu kapsamı Nisan 2014‘ teki sınava kadar artacağından öğrencilerimize 2. sınava kadar tüm konularda eksiklerini tamamlayıp pekiştirme çalışmalarına devam etmelerini öneriyoruz.

BURCU BAĞDATLI                  YUNUS ERDOĞAN                   OSMAN OLGUN           ZELİHA UĞURLU

5. SINIFLAR                             6. SINIFLAR                             7. SINIFLAR                 8. SINIFLAR

TÜRKÇE ÖĞRT.                       TÜRKÇE ÖĞRT.                       TÜRKÇE ÖĞRT.           TÜRKÇE ÖĞRT.

ZÜMRE BAŞKANI

 

MATEMATİK DERSİ SORULARI DEĞERLENDİRMESİ:

Matematik sorularında kazanım dışı soru sorulmamıştır. MEB’in yayınlamış olduğu soru kazanımları içerisinde Histogram sorusu olmasına rağmen bu kazanımdan soru gelmemiştir. Nisan 2014’te yapılacak olan sınavda gelme ihtimali vardır. Sistematik çalışan öğrencilerimizin bu sınavda başarılı olacağını düşünüyoruz.

Geçen yılki sınavla kıyaslandığında bu seneki sınav daha erken yapıldığı için kazanımsal olarak daha az konular içermekteydi. İçerik olarak 20 soruda 9 karakök, 8 üslü sayılar ve 3 yansıma öteleme ve fraktal sorularının olduğu görülmüş soruların benzerleri birçok defa okulumuzda yapılan deneme sınavlarında çözülmüştür.Bu nedenle birçok tam net yapabilecek  öğrencinin olabileceğini düşünüyoruz.

Öğrencilerimizin Nisan 2014 çalışmalarında kazanım sayısı daha fazla olacağından sistematik olarak çalışmalarına devam etmelerini öneriyoruz.

 

 

 

 

GÖKHAN METİN                      M. ASIM CERAN                      HÜLYA DİNLEYEN       YAHYA ŞAHİN

5. SINIFLAR                 6. SINIFLAR                 7. SINIFLAR                 8.SINIFLAR

MATEMATİK ÖĞRT.      MATEMATİK ÖĞRT.   MATEMATİK ÖĞRT.                 ÖĞRT. Z. BŞK.

 

DİNKÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI DEĞERLENDİRMESİ:

Sorular MEB’in Merkezi Ortak Sınavlar için belirlediği konu kapsamlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Sorular ayrıca önceki sınav sisteminde de kullanılan yapılandırıcı yaklaşıma uygun olarak hazırlanmıştır. Soruların, okuduğunu yorumlama ve bilgiyi sorgulamaya dayanan sorular  olduğu görülmüştür.

Hac ve Umre İbadeti ile ilgili olan 8. Soru, sorular arasında ayırt edici olarak belirlenebilir.

MESUT ÖZDEMİR                                                    SABRİ ELKATMIŞ

4. VE 5. SINFLAR                                                     6.7. VE 8. SINIFLAR

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL. ZÜMRESİ                DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ZÜMRESİ

FEN VE TEKNOLOJİ SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ:

Yorumlar A kitapçığına göre yapılmıştır. Sınav soruları sadece 8. Sınıf kazanımlarından gelmiştir. Sınavda; 9 soru “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” 11 soru ise “Kuvvet Hareket Ünitesinin Kaldırma Kuvveti” konusundan sorulmuştur. Soru dağılımının ünitelerin kazanım sayılarıyla orantılı olmaması aynı bilgiyle birden fazla sorunun çözülmesini sağlamıştır. Ayrıca Kaldırma Kuvveti konusundan gelen bazı sorular birbirinin cevabı niteliğinde olup test tekniğine aykırı bir durum oluşturmuştur. ‘Hücre Bölünmesi ve Kalıtım’ ünitesinden 29 kazanımdan 9 soru, ‘’Kaldırma Kuvveti konusundaki 11 kazanımdan 11 soru sorulmuştur.

3. soruda orak hücreli anemi hastalığı vücut kromozomlarında aktarılmasına rağmen X kromozomunda aktarıldığı bilgisi verilerek akademik bir hata yapılmıştır. Fakat soru her iki yolla da çözüldüğünde cevap aynı çıkmaktadır. Bu nedenle soru iptal edilmiştir. 6. 8. ve 9. sorular tartışmaya açıktır.

9. soruda hem B hem de D seçenekleri paragraftan çıkartılamamaktadır. Fakat B seçeneği tamamen paragrafa göre yanlış olduğu için doğru cevap olarak değerlendirilmiş; D seçeneği doğru bir bilgi olduğu için paragraftan çıkarılamamasına rağmen cevap olarak verilmemiştir. Bu durum test tekniği bakımından doğru bir yaklaşım değildir. Kaldırma Kuvveti konusundan gelen sorular çok net, anlaşılır ve kolay sorulardır.

Fen ve Teknoloji testi genel olarak orta düzeyde sorulardan oluşmuştur. Bazı sorularının seçeneklerinin iyi kurgulanmamış olması özellikle akademik olarak iyi düzeyde olan öğrencileri zorlamıştır. Bu yüzden sınavın seçiciliği azalmıştır. Geçen sene sorulan soruların daha net ve anlaşılır olduğu dikkati çekmiştir.

VESİLE DEĞERLİER   BAHAR BENZER          DURSUN KURT            SERDAR ÇİÇEKLİ

   5. SINIFLAR FEN                   6. SINIFLAR FEN          7. SINIFLAR FEN          8. SINIFLAR FEN

BİLİMLERİ ZÜMRE BŞK.               BİL. ÖĞRT.                   BİL. ÖĞRT.                   BİL. ÖĞRT.

 

 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI DEĞERLENDİRMESİ:

8. Sınıflar düzeyinde bu yıl ilk kez uygulanan TEOG Sınavı’nda T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ilk dikkati çeken, soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu, müfredata ve kazanımlara uygunluğudur.

Sınav soruları ayrıntılı olarak incelendiğinde, geçmiş yıllarda uygulanan SBS sınav formatıyla büyük oranda benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu da geçmiş yıllardaki SBS’lerde çıkmış soruları çözen öğrencilerin daha avantajlı olacağının bir göstergesidir.

Soruların ünitelere dağılımına bakıldığında, 1. ünite olan “Bir Kahraman Doğuyor”dan 7 soru, 2. ünite olan “Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler”den 13 soru sorulduğu görülmüştür. Bu durum bize içeriği kolay olan ünite ya da konulardan az, içeriği zor ve karmaşık olan ünite ya da konulardan çok soru çıkar şeklindeki klasik yaklaşımın doğru olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte her kazanımın önem derecesinin birbirine yakın olduğunu, hiçbir kazanımın göz ardı edilmemesini sonuç itibariyle de sınava girecek adayların tüm kazanımlara yönelik çalışma yapmaları gerektiğini ön plana çıkarmıştır. Ayırt edici sorular olarak 17. ve özellikle 19.soru ön plana çıkmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, tarihsel kavramların bilinmesi 1. 9. 15. ve 19. sorularda olduğu gibi sorunun çözümünü kolaylaştırmaktadır.

Bununla birlikte 20. sorudaki vefakârlık, cefakârlık ve bahtiyarlık gibi kavramlar da doğrudan bu sınavın kazanımı kapsamında olmayıp genel kültürü de ölçmeye yöneliktir.

Bir diğer dikkati çeken hususta soruların doğrudan bilgiyi ölçmek yerine bilginin yorumlanmasına yönelik olmasıdır. Bu sınav göstermektedir ki MEB ve benzeri kitaplardaki açık uçlu çalışma soruları, merkezi sınavda karşımıza çoktan seçmeli soru olarak çıkabilmektedir. (Örnek; MEB Çalışma Kitabı sayfa 18 - Merkezi Sınav A Grubu soru 6 örneğinde olduğu gibi.) Şu hususa da dikkat çekmek gerekir ki 6. 11. 15 ve 20. sorularda görülen  Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak gibi milli mücadelenin lider kadrosuna ait sözler sınavda soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda gösteriyor ki ders kitaplarında yer alan sözler bu sınavda olduğu gibi bundan sonraki sınavlarda da üzerinde durulması gereken önemli içeriklerdir.

Bu sınav bittiğine göre, öncelikle öğrencilerimize geçmiş olsun diyor, Nisan ayında yapılacak 2. merkezi sınav için yeni kazanımların yanı sıra ger iye dönük kazanımlarında tekrar edilmesini öneriyoruz.

PERİHAN Ç. SAVRAN              TAMER S. GÖZÜM                          ÖZKAN BOZBEK

5. VE 6. SINIFLAR                    7. VE 8. SINIFLAR                           SOSYAL BİL. ÖĞRT

SOSY. BİL. ÖĞRT.                   SOSY. BİL. ÖĞRT.                  

 

 

 

İNGİLİZCE SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ:

TEOG İngilizce sınav soruları müfredata uygundur ve kazanım dışı soru bulunmamaktadır. Konu ve sorulan soru dağılımına bakıldığında her üniteden soru sorulduğu görülmüştür. Geçen yıldan farklı olarak günlük hayattaki diyalogları anlama ve uygun karşılığı veren ifadeyi bulma tarzı sorulara ağırlık verilmiştir. Bu sorular zor olmamasına karşın, dikkatli okumayı ve çıkarım yapmayı gerektirmektedir. Kelime bilgisini test eden sorular bu sınavda  çoğunlukla metin bütünlüğü içerisinde ölçülmüştür. Yazma becerilerinin test edildiği bir soru sorulmuş ve bu soruda  metni tamamlayan uygun sonuç cümlesinin bulunması istenmiştir. Bu seneki soruların diğer bir ağırlığı da okuma parçalarına verilmiştir. Paragrafta doğru bilgiyi bulmanın dışında çıkarım yapmaya dayalı sorulara da yer verilmiştir. Diğer bir farklılık ise bu seneki sınavda hiçbir soruda görsel kullanılmamasıdır.

Nisan 2014 tarihinde yapılacak olan 2. TEOG sınavında konu içerikleri ve kazanımlar daha fazla olacağından, öğrencilerin çalışma tempolarını yükseltmeleri ve düzenli tekrar yapmaları gerekmektedir.

SELEN SÖZERİ                                         ÖMER KÖSE                                     İLKNUR MEŞECİ     

5. SINIFLAR                                         6. SINIFLAR                             7. SINIFLAR

İNGİLİZCE ÖĞRT.                                        İNGİLİZCE ÖĞRT.                     İNGİLİZCE ÖĞRT.

 

EMRAH KAMACI                                 MÜŞERREF KÖSE

7. VE 8. SINIFLAR                     8. SINIFLAR

İNGİLİZCE ÖĞRT.                                İNGİLİZCE ÖĞRT.

 

 

Öğrencilere Sınav Sonrası Altın Öğütler

Sınav sonuçlarınızı iyi değerlendirin. Yanlış yaptığınız soruların nedenlerini belirleyin (konu-bilgi eksiği, yorum hatası, dikkat hatası vb.). Belirlediğiniz eksikleri telafi edecek şekilde önünüzdeki 5 aylık süreci nasıl değerlendirmeniz gerektiğinin planını yapın.

Kendinizi başkaları ile kıyaslayarak olumsuz düşüncelere ve genellemelere kapılmayın.

Sınavınız çok iyi de geçmiş olsa, kötü de geçmiş olsa, sınavın iki etaptan oluştuğu gerçeğini hatırlayarak 5 ay sonraki sınavlar için tam motivasyonla hazırlıklarınıza devam edin. Unutmayın ki, ilk sınavlardaki eksiklerinizi ikinci sınavlarda telafi edebilirsiniz.

Okula devamsızlık yapmamaya özen gösterin.

Tam bir öğrenme için dersleri iyi dinleyin. Evde günlük tekrar yapın. Tekrar sonrası konu testleri çözün, yapamadığınız ya da yanlış yaptığınız soruların doğru yanıtlarını araştırın.

Sınav sonrası anne babalar çocuklarına nasıl yaklaşmalılar?

Öncelikle onunla sevincini paylaştığınızı ya da üzüntüsüne omuz olduğunuzu görsün. Ne abartılı sevinç ve ödüllendirmeler ne de dünyanın sonu gelmiş gibi üzüntülerin çocuğa faydası değil; zararı olur.

Sınav sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirin. Sadece hatalara odaklanmak ve sorgulamak öğrencinin kendini yetersiz ve suçlu hissetmesine neden olur. Emin olun ki performansı o sizden daha fazla önemser. Her siz onun yerine aşırı kaygılanırsanız, ona yoğun bir psikolojik baskı yaratırsınız.  Bunun sonucu olarak da ya kaygı nedeniyle performansının düşmesine sebep olursunuz ya da bu aşırı yükle baş edemeyip her şeyi boş vermesine neden olursunuz.

Sınav sonrasında bir süre rahatlamaya ihtiyaç duyabilir. Merkezi sınavların devam eden bir süreç olduğunu aklınızda tutarak temposunu yavaş yavaş arttırmasına destek olun.

Çocuğun sınav sonucunu başkaları ile kıyaslayarak değerlendirmek yerine çocuğun sınav sonucunun kendi potansiyeli ve çalışmaları doğrultusunda bir olup olmadığını değerlendirmeniz gerekir. Eğer öğrenci potansiyeli ve emekleri doğrultusunda beklediği olumlu sonucu elde ettiyse anne babalar çocuğun daha önce sağladığı çalışma temposunu devam ettirmesine destek olabilirler. Eğer sınavlar öğrencinin hedeflediği gibi geçmediyse bunun nedenlerini değerlendirmek önemlidir. Konu eksikleri var mı? Sınav sırasında heyecanını mı yönetmeyi başaramadı? Okuma hatası kaynaklı yanlışları mı var? Sorunun tespit edilmesi ve buna yönelik çalışmalar yapılması 28-29 Nisan’da yapılacak merkezi sınavlarda aynı nedenlerden dolayı yanlışların yapılmasının önüne geçer.

Eğer olumsuz düşünmeye yatkın, hatalarına fazlasıyla takılan bir çocuğunuz varsa onunla bu sınavların bir son değil; bir sürecin parçası olduğunu konuşun ve ihtiyacı olan noktalarda destek olabileceğinizi hissettirin.

 

                                                                                                                       12.12.2013

 Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları

                                                                                                         


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
Altınyıldız - 5 yıl önce
sanki diğer okullarda benzer sorular çözülmedi