BERAT KANDİLİ VE FAZİLETİ

Mübarek üç aylar içerisinde Şaban ayının on beşinci gecesi Berat kandilidir.

Berat gecesi, rahmet ve mağfiret gecesi, müminlerin dualarının kabul, günahlarının af olduğu bir zaman dilimidir. Berat kelimesi “el-berae” kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak, kişinin bir yükümlülükten kurtulması demektir.

ALLAH TEALA’NIN RAHMETİYLE TECELLİ ETTİĞİ GECE

Müslümanların bu gece Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yüklerinden kurtuluşa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denilmiştir. Hz. Peygamber (SAV): “Allah Teâlâ rahmetiyle şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurmuştur. (Tirmizî, “Savm”, 39)

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber (SAV): “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar; ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der.” Buyurmuştur. (İbnMâce, “İkame”191)

AZABINDAN AFFINA SIĞINIRIM ALLAH’IM

Aişe validemiz (ra) der ki: Resûlullah (SAV) kalktı, geceleyin namaza durdu, nihayet secdeye vardı. Secdesini o kadar uzattı ki ben ruhunun kabzedildiği (yani vefat ettiği) kanaatine vardım. Kalktım, yanına vardım. Parmağına dokunuverdim, canlı olduğunu görünce geri döndüm. O esnada secdede bulunan Resûlullah (SAV) sızlanıyor, yalvarıyor ve şöyle diyordu; Allah’ım! Azabından affına sığınıyorum, gazabından rızana sığınıyorum, Senden yine Sana sığınıyorum. Seni, ben, Senin kendini övdüğün gibi asla övemem, Seni, sen ancak övebilirsin, Zât’ına layık övgüyü ancak sen yaparsın Allah’ım!.. (Müslim. Salat. 2229)

Resûlullah başını secdeden kaldırdı, namazını tamamladı ve dedi ki: – Ey Aişe! Biliyor musun bu gece hangi gece?

– Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bu gece dedi, Şaban’ın yarısı yani on beşinci gecesidir. Allah bu gece kullarına ve kullarının fiil ve davranışlarına bakar, bağışlanmak isteyenleri bağışlar, merhamet dileyenlere merhamet eder. Kin, hased ve kötü amel sahiplerini tövbe etmezlerse rahmetsiz, mağfıretsiz olarak olduğu gibi bırakır.” (Et-Terğîbve’t-Terhib, II/ 472)

DUALARIN KABUL EDİLDİĞİ BEŞ GECEDEN BİRİ

Berat Gecesi yapılan dualar reddedilmez. Bu konuda Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuşlardır: “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dua kabul edilir: Cuma gecesi, kurban ve ramazan bayramı geceleri (arefe gününü bayrama bağlayan geceler), recebin ilk (cuma) gecesi (Regaib kandili), şabanın ortasında bulunan gece (Berat kandili)” (Beyhakî, Şuabü’l-İmân,3711)

BU GECEDEN İSTİFADE EDEMİYECEKLER DİKKAT ÇEKİCİ

Bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden istifade edemeyecek olanlar da var onlar;

1-Allah'a şirk koşanlar.

2-Ana-babalarına isyan eden, onlara asi olanlar.

3-Alkollü içecekleri içmeye devam edenler.

4-Büyücülük yapıp gaipten haber verme işiyle meşgul olanlar.

5-Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenler.

6-Adam öldürüp, yaptığı bu büyük günahtan pişmanlık duymayanlar.

7- Gururlu ve kibirli olanlar.

8-Akrabalarla ilişkileri kesenler.

Bu gecenin feyzinden ve bereketinden istifade edemezler. (Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili VI/4293)

BU GECEYİ NASIL İHYA ETMELİYİZ?

Hz. Peygamber (SAV)’in Şaban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair rivayetleri göz önüne alan bazı âlimlerimiz bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ihdas edip âdet haline getirmenin ise dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir. Kaynakların belirttiğine göre Berat Gecesine ait özel bir namaz yoktur. (TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt, 5.shf, 475-476)

Bizler bu gecede günah ve hatalarımızdan vazgeçmeli Allah-u Teâlâ’dan af ve bağışlanma dilemeliyiz. Hayatımızı Allah’ın emri olan farzlarla süslemeli. Haramlardan, küçük ve büyük günahlardan uzak durmalıyız. Küsmüşsek barışmalı, incitmişsek helallik almalı, incinmişsek affetmeliyiz. Ana-babamızın ellerini öpmeli, ihtiyaçlarını karşılamalı, dualarını almalıyız.

Berat Gecemiz ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için Beratımıza (kurtuluşumuza) vesile olsun. Rabbim Recep ve Şaban aylarından istifade edip Ramazan-ı Şerife kavuşmayı hepimize nasip eylesin.

HÜSREV ÖNDEGELEN