DEİZM ATEİZM

                Dr Seyfi ŞAHİN

Geçen bir CHP milletvekili, genel kurulda konuştu.

“Deizm ve ateizm okullarda  arttı”. dedi.

Bu düşünceye ben de katılıyorum.

Bilhassa ilahiyat fakültelerinde bu sapık inançsızlık yaygın diyorlar.

Deizm ve ateizm ne demek?

Deizm, Allah’a inanmak, kitaplara, peygamberlere, meleklere ve kadere inanmamaktır.

İslam’ın 6 şartına inanmadığına göre kafir demektir.

Ateizm, de Allah dahil hiçbir şeye inanmamaktır. Hiç bir dine inanmamaktır.

Bazı televizyon ve sosyal medyada yapılan konuşmalarda;

Gençlerin ben Müslüman değilim dediğini işitiyor, üzülüyoruz.

                ***

Bunlar da nereden türedi diyeceksiniz?

Bunun sebebi, Tanzimat’la başlayıp, devlet kadrolarının İngiliz casusları Masonlarla dolmasındandır.

Din mekteplerinin kapatılması, yerine İslam’ın aleyhinde yayın yapılıp, Batılıların iyi gösterilmesidir.

Batı inanç ve kültürünün Müslüman Türk çocuklarına şirin gösterilmesidir.

Türk erkeklerinin büyük çoğunluğu Balkan ve Seferberlikte kırıldığı için;

Erkek çocuklara baba tarafından ne din öğretildi, ne de kültür unsurları.

Türk milleti tamamen cahil kaldı.

Hatta sonradan öğrendiğimize göre;

Din yerine Batılı istihbarat örgütlerin mensuplarının uydurduğu din konulmuş.

Hatta 1949 yılında İslam düşmanı İnönü, Batılı Oryantalistlerin kontrolünde İlahiyat fakültesi açmış.

Onların elinde yetişen, hocalar onların istediği şekilde profesör ve doçent olmuşlardır.

Özellikle Ehli Sünnet ve peygamberimizin sünneti ve hadisleri okutulmamıştır.

1875 yılında İngilizler, Mısırı İşgal ettiklerinde,

ilk işleri Ezher üniversitesinin başına mason, Muhammed Abduhu getirip,

İslam’ı sapıtmaya çalışmışlardır.

Sonra bu akım, Türkiye’ye de yayılmaya başlamış, bu günkü Vehhabilik ve Selefilik türemiştir.

Bu gün Türkiye’de sosyal medya ile yayılan Ehli Sünnet düşmanlığı da, o günkü sapıklığın eseridir.

Şunu unutmamak gerekir ki, bu gün Türkiye’de yayılan İslam düşmanlığının çoğunluğu ilahiyatçılardır.

Bunların bir çoğu oryantalistlerle içli dışlıdır. Yani CIA ve Vatikan’la…

Bilhassa Vatikan Kardinaller meclisinin aldığı karar sonrası Türkiye’de dinsizlik artmıştır.

Kararda; “1. Milenyumda Avrupa’yı, 2. Milenyumda Afrika ve Amerika’yı Hıristiyanlaştırdık.

3. milenyumda da,  Asya’yı Hıristiyanlaştıracağız.” Demektedirler.

 Türkiye’de peygamber efendimiz dışlanarak yürütülen propaganda Çocuklarımızı din dışına itmiştir.

Bu planın birinci ayağı, İslam’dan soğutmak, ikinci ayağı  gençleri dinsizleştirmek.

Üçüncü ayağı da Hıristiyanlaştırmaktır.

                ***

İşte Türk milletinin üzerinde oynanan en büyük oyun budur.

Sonra emperyalizmin kucağına atılarak bu millet köleleşecektir.

Türkiye’de Bütün partilerin, bütün vakıfların, bütün dernek ve cemaatlerin,

Hatta  bazı tarikatların da, CIA  kanadı ile organize olup,

Bu menfur planın içine çekilmek istenmektedir.

Kendi ailelerimizin içine kadar sızmak istemektedirler.

Maalesef,  Diyanet içindeki bazı kuruluşlarda oryantalistlerin işgali  altındadır.

Bu bakımda Diyanet işleri başkanlığı baştan sona, Ehli Sünnete göre planlanmalıdır.

Eğitim ve fetva hakkı,  Ehli Sünnet hocalarına verilmelidir.

Bizim sayın Cumhurbaşkanımızdan istirhamımız budur.

________________________________________________________-

01.07.2024, Kayseri.