DEMOKRASİ VE FAİZ

 Dr Seyfi ŞAHİN

Dünyada yürüyen sistemi biliyorsunuz?

Köydeki adamdan devlet vergi alır.

Nasıl Alır? Direkt ürettiği maldan alır.

Bu çok zordur,  onun için tükettiği mala yönelir. Ondan alır.

Yani gaza, tuza, benzine ve her şeye zam yapar. Bunlar vergidir.

Bu paralar nereye gider?

Tabii ki, önce devletin asli giderleri vardır. Memura, askere, polise her yere…

Bir de devletin yatırımları vardır. Yol, su, hava alanı v. s…

Bu yatırımları ve diğer masrafları yaparken, dışardan faizle borç alır.

Niye alır? Çünkü o devleti yönetenleri Emperyalist güçler tayin etmiştir.

Mutlaka dışardan borç almak zorundadır.

                ***

Dış borçları, ya İMF, ya Dünya Bankası, ya da CİTİ bank, İNG bank, veya başka bankalardan alır.

Bunu faizle öder. Hatta Türkiye gibi, fakir ülkelere borç verirken,

Araya başka bankalar da girip güya kefil olur.

Bir o kadar da faiz, aracı bankaya verilir.

Bu faizli borcu, Amerika da alır. Avrupa devletleri de.

Çünkü o ülkeleri idare edenler de emperyalistlerin adamıdır.

Amerikayı zengin bilirsiniz. 35 trilyon dolar da ABD nin borcu vardır.

Çünkü PENTAGON un patronları, devlet yoluyla, ABD halkını soyar.

Tabii ki Avrupa halkını da, Asya, Afrika halkını da…

Dünyada insanlar çalışır. Emperyalistler yer.

En aşağıdaki insanlar asla, doymazlar. Açtırlar.

Çünkü kazandıkları, emekleri dünya patronlarının cebine gider.

                ***

 Bunu nasıl yaparlar?  Tabii ki, Demokrasi yoluyla…

Ülkelere demokrasiyi getirirler.

Onlar parti kurarlar. Kurdukları parti ile o ülke halkı birbirini yer.

Her kafadan bir ses çıkar. Toplum, kabile, karakter, din ve mezhep olarak ayrılır.

Birbirleri ile çatışmaya başlarlar.

Baba, evlada, kardeş kardeşe düşer. Döğüşür bir birine küser.

Toplum arasındaki sevgi, saygı, kalkar. Dayanışma, işbirliği dağılır.

Mutsuz bir toplum meydana gelir.

                ***

Kurulan partilerin, liderleri denetlenir.

Kendi çıkarlarına uygun davranmayanı, ellerindeki basınla,

Onun haysiyet ve şerefine, saldırırlar, onu itibarsızlaştırırlar.

Dedikodu ve iftira ile  toplumu o liderden soğuturlar.

Buna rağmen ona baş gelemiyorlarsa,

İhtilale onu demokrasi düşmanı ilan edip idam ederler.

Başbuğ Türkeş’e yaptıkları gibi.

Veya onu bir davette, sarı bir meyve suyu verip zehirlerler.

Başbuğ Türkeş’e yaptıkları gibi…

Hasılı demokrasi, dünyayı sömüren emperyalistlerin tarlalarıdır.

Biz zavallılar da, onların tarlalarında çalışan ırgatlarız.

Şimdi demokrasiyi iyice kavradınız mı?,

İşte Osmanlıyı, meşrutiyet, cumhuriyet diye kandırıp yıkmaları,

İslam dünyasının nimetlerine konmaları demokrasi yüzündendir.

Yani Cumhuriyet yoluyladır.

Bereket Atatürk bunu uygulamadı da, Türkiye’yi sanayileştirdi. Faiz almadı.

Yani parti, marti dinlemedi. Mason derneklerini, Türk ocaklarını ve hepsini kapattı.

_____________________
03.10.2023, Kayseri.