HARAM OYUN VE EĞLENCEDEN UZAK DURALIM.  

Oyun ve eğlence kelimesi, “vakti geçirmeye yarayan, bazı şekilleri kumar, hüner, akıl geliştirme vb, genellikle müzik eşliğinde de yapılan vakit geçirme metodları” manalarına gelmektedir.

Arapça kökeninde ise “Kişiyi oyalayan, ona zikretmeyi unutturan, Rabbinin zikrinden gafil kılan, ibadet ve taat olan asıl maksadından şaşırtan” şeyler manasındadır.

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de bizlere defalarca ibadet ve taat üzere olmamızı emretmiş ve aksi davranış ve fiilleri yasaklamıştır.      

Allah Teâla’nın emirlerini yerine getirmeyi engelleyen, ibadet ve itaatlerimize engel olan, vakitlerimizi ziyan eden, bizleri zikirden geri tutan, aileler arasındaki muhabbeti öldüren, insanların birbirlerine karşı olan saygısını azaltıp, şuursuzca yaşamasını hedefleyen bu nitelikteki oyun ve eğlencelerden uzak durulması gerekmektedir.

Bu şekildeki oyun ve eğlenceler Dünya hayatının birer aldatmasıdır ki, Rabbimiz bunu bize şöyle bildirmektedir;
“(Kâfirlerin kendisinden başka bir hayat tanımadıkları) o en alçak (dünya) hayat (ı, sürekli faydalara ve gerçek lezzetlere kavuşturacak salih amellerden insanları alıkoyan) bir oyun ve bir eğlenceden başka bir şey değildir. Ama and olsun ki, o son yurt (ta bulunan karışıksız ve daimî lezzetlerin mahalli olan cennet, şirkten, oyun ve eğlenceden) hakkıyla sakınmakta olan kimseler için elbette (dünyadan) daha iyidir. Hâlâ (iki taraftan hangisinin hayırlı olduğunu) anla (yıp da, hayırlı olanı kazanmak için çalış) mayacak mısınız?” (En’am, 32)

O zaman bir müslümana yaraşan da kendisini Allah Teâlâ’dan uzaklaştıran oyun ve eğlencelerden kaçınmasıdır.

Özellikle eski çağdan beri devam eden bazı oyunlar, günümüzde sanal âleme taşınan diğer oyun türleri, şans oyunları, Allah Teâlâ’nın ve Allah Rasulü sallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı dinimizce uygun görülmeyen oyunlardan sakınmak her müslümanın olmazsa olmazıdır.

Hak Yoldan Uzaklaştıran Oyunlar ve Haramlığı

Allah Teâla Kur’an-ı Kerim’de dünya hayatına dalıp ahireti unutturan ve şeytanın hileleriyle insanları yoldan saptıran işlerine değinerek bunları şöyle yasaklamıştır;

“Ey iman etmiş olan kimseler! Şarap, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın amelinden olan birer pisliktir. Öyleyse bundan uzak durun, ta ki siz felaha erişebilesiniz! Şeytan, şarap ve kumar sebebiyle ancak aranıza düşmanlık ve kin yerleştirmek, birde sizi Allah’ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz vazgeçen kimselersiniz değil mi?” (Maide, 90-91)

İbn Acibe kuddise sırruhu, bu ayetlerin Tasavvufi manasını şöyle açıklamaktadır;

Ayetteki asıl maksat, insanı Allah’tan alıkoyan yahut kulu yüce Mevla’sını müşahededen uzaklaştıran her şeyi yasaklamaktadır. Ayette özellikle bu dört şey zikredilmiştir, çünkü onlar bütün kötülüklerin anası, gaflet ve belaların kaynağıdır.

İçki, imanın mahalli olan aklı bozar. Kumarda ise, mal telef olur, düşmanlık ve kin ile kalp harap olur, nefsin hevasında kullanıldığı için fikir bozulur. Putlara tapan kulun ana sermayesi olan dini fesada uğrar. Çünkü Allah Teâla’ya ortak koşmuş olur. Şans ve fal oklarıyla meşgul olmak ise fuzuli ve boş bir işle meşgul olmaktır. Çünkü bu, bir yönüyle Allah Teâla’nın rububiyyet sırrı olan gaybı bilmeye çalışmaktır. Fal türü işlerle uğraşmak, ilahi ve gazabı gerektirir. Böyle bir halden Allah’a sığınırız.

Hazreti Peygamber Efendimiz sallahu aleyhi ve sellemin zamanında olan ve oynanan oyunlar belli ve sayılı oyunlardı. Nitekim müslümanlar yasaklandığı zamanlar anında irtibatlarını kesmişlerdri. Hatta Hz. Ömer radıyallahu anhu şarap ve kumar yasaklandığı ayeti duyunca, ‘Vazgeçtik! Vazgeçtik!’ diyerek memnuniyetini dile getirerek Allah Teâla’nın emrini yücelterek tüm Müslümanlara bir örnek teşkil etmiştir.

Günümüzde ise bu tarz oyunlar, kumarlar, şans oyunları adı altında hafifleştirilmeye çalışılmaktadır. Müslümanın uyanık olması ve bu anlamda çok dikkatli olması gerekmektedir. Bu tarz oyunları oynamak bir yana bu tarz oyunları oynamaya yol açacak ortamlardan ve arkadaşlıklardan kaçınarak dinimizi  ,maddi ve manevi varlıklarımızı korumalı ,sarhoş edici olan içki ve uyuşturucudan ızak durarak aklımızdan olmamalıyız.

 Allah Celle celalühu’nun yap dediklerini yapan ,yapma dediklerinden de uzak duran kişiler; hem dünyada hem de ahirette huzurlu olur, mutlu olur ,rahat olur.

Rabbimiz bizleri her türlü kötülüklerden,Haramlardan muhafaza eylesin.